Boekensteun: Crowdfunding voor erfgoedbibliotheken en literatoren

Poster 'Boekensteun. Geef om Boeken'

Zowel de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als het Vlaams Fonds voor de Letteren sleutelde het afgelopen jaar aan een innovatief project voor fondsenwerving. Allebei richten ze zich op een publiek van literatuur- en boekenliefhebbers. Een samenwerking lag dus voor de hand. Het resultaat is ‘Boekensteun’: een crowdfundingplatform dat op 17 oktober in het FotoMuseum te Antwerpen werd gelanceerd door Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege.

Fondsenwerving via internet

Crowdfunding (‘volksinvestering’ in het Nederlands) is een in populariteit groeiende manier om financiering te zoeken. Het principe is eenvoudig: zoek online een grote groep mensen die kleine bedragen willen investeren in een project. Via Boekensteun geeft het Vlaams Fonds voor de Letteren initiatiefnemers de kans om op deze manier nieuwe literaire projecten te realiseren.

Vlaamse erfgoedbibliotheken kunnen op Boekensteun financiering zoeken voor de conservering van oude boeken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek spiegelt zich hierbij aan de adopt-a-book-programma’s van grote buitenlandse bibliotheken. Ook in Vlaanderen zijn de noden voor de preservering, conservering en restauratie van bewaarcollecties hoog, en de middelen te beperkt. Crowdfunding kan daarbij een (boeken)steuntje in de rug zijn.

Maar Boekensteun is meer dan een inzamelingsactie. Door uit te pakken met een gezamenlijke campagne willen de deelnemende instellingen de nog jonge sector van erfgoedbibliotheken onder de aandacht van een breed publiek brengen, om zo een breder maatschappelijk draagvlak te creëren.

Online projectpresentaties

Silhoutet van zoenende man en vrouw tussen rondvliegende boekenElk ‘nieuw’ of ‘oud’ doel wordt op www.boekensteun.be voorgesteld met een beschrijving, een filmpje en het richtbudget. Wie een bijdrage wil leveren, kan dat onmiddellijk doen via een online gift. Geïnteresseerden kunnen er volgen hoeveel van het benodigde bedrag al is ingezameld of, na afronding van de fondsenwerving, welke resultaten er werden geboekt. Bij de start van Boekensteun brengen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren elk vijf initiatieven voor het virtuele voetlicht.

Bij de nieuwe boeken vinden we een digitale publicatie voor kinderen, aandacht voor poëzie en non-fictie, leesmateriaal voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, en een project voor brieven van literaire auteurs. Ook bij de erfgoedbibliotheken is de diversiteit opmerkelijk. De gekozen objecten of collecties zetten de rijkdom van het Vlaamse typografische erfgoed mooi in de verf:

Conserveringsprojecten

Vijf erfgoedbibliotheken stellen een conserveringsproject voor op Boekensteun. Donateurs die meer dan 100 euro geven aan een erfgoedproject, ontvangen hiervoor een bijzondere tegenprestatie: een speciale afdruk van de door illustrator en kinderboekenschrijfster Gerda Dendooven ontworpen illustratie ‘Geef om Boeken’.

SOS ABC: weekblad in nood
FotoMuseum
Provincie Antwerpen

www.boekensteun.be/fomu

Het geïllustreerde weekblad ABC (1932-1973) was in de 20e eeuw wekelijkse lectuur voor vele gezinnen. Maar het verval slaat toe. Help mee om ABC te bewaren voor de toekomst.

Red De Lusthof Der Maagden
Museum Plantin-Moretus

www.boekensteun.be/museumplantinmoretus

Red deze 16de-eeuwse bestseller van Jan-Baptist Houwaert en gedrukt door Christoffel Plantin. Verplichte lectuur voor maagden, jonge dochters, gehuwde vrouwen, weduwen én manspersonen.

Hou Vlaanderen op de kaart
Cultuurbibliotheek

www.boekensteun.be/cultuurbib

Onze historische collectie kaarten en prenten van Vlaanderen en zijn steden dreigt te verkleuren en te verzuren. Adopteer een kaart en help zo mee om deze schitterende bronnen goed te bewaren voor toekomstige generaties.

Miniatuur in een oude bijbel

Unieke, laatmiddeleeuwse Bijbel zoekt nieuwe toekomst
Grootseminarie Brugge

www.boekensteun.be/grootseminariebrugge

De prachtige glossenbijbel van de Ter Doestabdij uit 1480 is zo bijzonder dat we hem vaak uitlenen voor tentoonstellingen. Help ons dit kwetsbare boek weer in de goede conditie te brengen die daarvoor nodig is.

Lively Lovely Libretti
Koninklijk Conservatorium Brussel
School of Arts / Erasmushogeschool

Blaas het stof van deze unieke operateksten en
help ze restaureren. Ze zijn historisch belangrijk en ook heel charmant.

www.boekensteun.be/conservatoriumbrussel

Wordt vervolgd

Boekensteun is geen afgesloten boek. Het platform blijft tot tenminste oktober 2014 online en zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe projecten. Alle info is te vinden op www.boekensteun.be.

Meer informatie

Naar aanleiding van de lancering van Boekensteun werd een persbericht uitgegeven. In ons activiteitenoverzicht vindt u een uitgebreide fiche over het project.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 17-10-2013
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)