Crowdfunding voor heemkringen: leer online fondsen werven met Boekensteun

Voorbeeld van een Boekensteunflyer

Ook heemkundige verenigingen hebben papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking. Zij kunnen daarvoor nu een inzameling starten via de website ‘Boekensteun’. Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt Boekensteun erfgoedverenigingen bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. Ze doen daarbij nuttige kennis op voor andere fondsenwervingsacties.

Met de pet rond op internet

Boekensteun is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Een jaar lang kijken ze of op internet extra geld te vinden is voor literaire en erfgoedprojecten. Dankzij Heemkunde Vlaanderen kunnen lokale erfgoedverenigingen nu ook ervaring opdoen op Boekensteun.

Boekensteun werkt volgens het principe van ‘crowdfunding’. Dat is de laatste tijd veel in de media als nieuwe manier van fondsenwerving. Van schaatser Bart Swings tot de nieuwssite Apache: allemaal zoeken ze centen bij het grote publiek. Internet maakt het mogelijk om veel mensen te bereiken die wel een kleinigheid willen investeren.

Boekensteun zoekt vele kleintjes voor nieuwe en oude boeken. En wat blijkt? Erfgoedprojecten met bedragen van twee- tot vierduizend euro raken vlot gefinancierd. Sinds oktober is er met succes geld opgehaald voor de restauratie van een handgedrukt boek, de digitalisering van een muziekhandschrift, de herverpakking van een collectie historische kaarten en de aankoop van speciale bewaardozen voor een kwetsbaar tijdschrift. Uiteenlopende projecten, die allemaal ‘de crowd’ wisten te overtuigen om in erfgoed te investeren.

Ook voor heemkundige boekenkasten

Lokale erfgoedverenigingen kunnen in het komende half jaar een campagne starten op Boekensteun. Heemkunde Vlaanderen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek begeleiden hen bij alle stappen die daarvoor nodig zijn. Ze krijgen tal van praktische tips over fondsenwerving en nieuwe media, en sjablonen voor eigen flyers en affiches.

Boekensteun is er voor historisch bibliotheekmateriaal: alles wat in vroeger eeuwen van de drukpers is gerold of door nijver overschrijven werd verspreid. Dat kunnen boeken, kranten of tijdschriften zijn, maar ook handschriften, partituren, pamfletten, prenten, affiches, kaarten of plannen. Erfgoedverenigingen mogen iets selecteren uit hun eigen collectie of zich inzetten voor erfgoed van een andere organisatie in hun regio. Zolang de collectie maar op een of andere manier publiek toegankelijk is.

Geinteresseerd?

Doe inspiratie op bij de projecten die al op www.boekensteun.be te vinden zijn. En neem zeker contact op met consulenten@heemkunde-vlaanderen.be of projectmedewerker Sam Capiau voor meer informatie, of om uw ideeën eens te bespreken. Wacht niet te lang, want onze boekensteun is maar gegarandeerd tot eind september!

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-02-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)