Projectupdate Nieuws van de Groote Oorlog

Projectmedewerker Tuur Van Hove in het krantenmagazijn van de Erfgoed­bibliothee

In opdracht van het VIAA inventariseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de periodieke publicaties uit de Eerste Wereldoorlog bij dertien participerende bewaarinstellingen. Deze inventarisatie vormt de eerste fase in de realisatie van een grootschalige digitalisering van periodieke publicaties (frontblaadjes, kranten en tijdschriften) uit de periode 1914-1918. Met dit project zet het VIAA een eerste stap om naast het audiovisueel erfgoed ook het papieren erfgoed duurzaam te bewaren en digitaal toegankelijk te maken.

12 november 2013 werd de eerste projectnieuwsbrief uitgestuurd. Via korte updates informeert de nieuwsbrief betrokken medewerkers van de deelnemende instellingen over het verloop van het project. In de eerste editie verneemt u meer over de werkzaamheden van projectmedewerker Tuur Van Hove die momenteel bezig is met de inventarisatie van de periodieke publicaties uit WO I.

Net voor de kerstvakantie verscheen de tweede projectnieuwsbrief. Hierin verneemt u meer over de stand van zaken, de materiaalanalyse en de planning van het project. 

Ook via de derde en vierde projectnieuwsbrief blijft u op hoogte van het verdere verloop van het project.

Meer informatie

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via dit formulier. Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-03-2014
  • |
  • Tuur Van Hove (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)