Unieke historische kranten en boeken toegevoegd aan Belgische wetenschappelijke bibliotheekcatalogus

UniCat-logo met schermafbeelding STCV-databank

Unieke historische boeken en kranten zijn vanaf nu gemakkelijker te vinden voor onderzoekers en studenten dankzij de toevoeging van twee bibliografische databanken aan UniCat, de overkoepelende catalogus van wetenschappelijke bibliotheken in België. Abraham - Catalogus van Belgische kranten en STCV - Bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen bevatten titels uit tientallen erfgoedinstellingen die voorheen niet in UniCat waren opgenomen.

Bewaarcollecties van boeken en kranten zijn niet alleen in wetenschappelijke bibliotheken te vinden: ook openbare bibliotheken, religieuze instellingen, archieven en heemkundige verenigingen beschikken over (soms grote) collecties historische kranten en boeken. Met de databanken Abraham en STCV brengt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek die zo breed mogelijk in kaart. Door de koppeling met UniCat wordt dit erfgoed nog toegankelijker.

De opname van de databanken in UniCat wordt gefinancierd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Technische realisatie is in handen van Anet (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) in samenwerking met de Deense firma SemperTool.

Abraham - Catalogus van Belgische kranten

Kranten uit de periode 1830-1950 zijn bedreigd erfgoed omdat ze vaak op heel slecht papier zijn gedrukt. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek inventariseert deze kranten in de Abraham-databank, zodat ze systematisch kunnen worden gedigitaliseerd. Op dit moment bevat Abraham 6537 Belgische krantentitels uit bijna 100 bibliotheken en erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel. Ook gedigitaliseerde reeksen zijn opgenomen.

STCV - De bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen

In de Short Title Catalogus Vlaanderen brengt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in kaart welke boeken in Vlaanderen zijn uitgegeven tot 1801. Sinds 2000 onderzochten we meer dan 35.000 exemplaren in zestien Vlaamse en enkele buitenlandse erfgoedinstellingen. Die behoren tot ruim 20.100 afzonderlijke boekedities. Via UniCat vindt u de 19.937 edities in Belgische bibliotheken, inclusief gedigitaliseerde exemplaren.

UniCat - Union Catalogue of Belgian Libraries

Dankzij UniCat is het mogelijk om de holdings van de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheken van de Belgische universiteiten en een flink aantal Vlaamse hogescholen collectief te doorzoeken. Doordat de netwerkcatalogi Anet en LIBISnet in UniCat zijn opgenomen, bevat de catalogus ook de gegevens van de bibliotheken van een flink aantal erfgoedinstellingen.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Als netwerk van zes erfgoedbibliotheken richt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zich tot iedereen die een hart heeft voor de geschreven, gedrukte en digitale erfgoedcollecties van bibliotheken. Het samenwerkingsverband ontwikkelt expertise en verspreidt kennis over de ontsluiting, digitalisering en conservering van deze bewaarcollecties.

Anet

Anet is het netwerk van een twintigtal wetenschappelijke bibliotheken in Antwerpen en Limburg. Anet wordt beheerd door de Universiteitsbibliotheek Antwerpen. Anet levert ook andere diensten, waaronder Impala, het Belgische documentbestelsysteem en UniCat (in samenwerking met SemperTool).

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-03-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)