'Wonderbaere teekenen gezien [...] den 8 april 1788': 36.000ste exemplaar in STCV

Titelpagina van Wonderbaere Teekenen

Op 4 maart 1614 zou een zekere Gaspar Albanus, een franciscaanse monnik, de val van Keizer Jozef II (1741-1790) voorspeld hebben. Deze voorspelling werd later onder de titel 'Wonderbaere teekenen gezien in groot Rusland en in St. Petersbourg, den 8 april 1788' gedrukt door Jozef Bogaert in Brugge.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaart een exemplaar hiervan in haar collecties. In het kader van een lopende samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en deze instelling, werden de 'Wonderbaere teekenen' eind vorige maand toegevoegd aan de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV), waar dit werk het 36.000ste exemplaar werd.

Over STCV

STCV is de online bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen. Op 31 maart 2014 bevatte de databank 36.050 exemplaren van 20.243 edities. Een volledig overzicht van wat er waar al werd verwerkt, is te vinden in het STCV-dossier. U kan STCV ook volgen op onze (Engelstalige) Facebookpagina.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 08-04-2014
  • |
  • Susanna De Schepper (vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken)