UPLA: Schaderegistratie als startpunt van beleid voor behoud en beheer

Voorpagina van META met muziekhandschrift

In het nieuwe nummer van META is uitgebreid aandacht voor UPLA, voluit de Universal Procedure for Library Assessment. Dit onderzoeksmodel is in 2013-2014 ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het omvat een statistisch schadeonderzoek van bibliotheekcollecties en geeft inzicht in de schade en de raadpleegbaarheid van bibliotheekmateriaal.

De toepassing van het UPLA-model ligt grotendeels in handen van de eigen bibliotheekmedewerkers, die hiervoor eerst een vorming volgen. Zo wordt tijdens het onderzoekstraject kennis over preservering en conservering van (het eigen) documentair erfgoed intern opgebouwd of versterkt.

De resultaten van de uitgevoerde schaderegistratie vormen bouwstenen voor de opmaak van een behouds- en beheerplan voor de volledige collectie. Ze kunnen op termijn worden vergeleken met die van andere instellingen.

U kunt het volledige artikel hier downloaden:

Hoe selecteer je een boek- of archiefrestaurator?

In hetzelfde nummer van META doet boekconservator-restaurator Marijn de Valk, auteur van het UPLA-model, een boekje open over de selectie van een restaurator. Een succesvolle restauratie staat of valt met betrokkenheid van zowel de restaurator als de opdrachtgever. Het beroep van restaurator is vrij en er is in Vlaanderen geen algemeen geldend kwaliteitsmerk. Hoe beoordeel je welk conserveringswerk je welke restaurator in handen geeft? En welke garanties kun je als instelling, of ook als particulier, inbouwen om teleurstellingen te voorkomen?

Antwoorden op deze vragen vindt u in het artikel:

(Met dank aan de VVBAD en de auteurs voor hun toelating om de full-text van de artikelen ter beschikking te mogen stellen op de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.)

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-04-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)