185 kranten uit Eerste Wereldoorlog toegevoegd aan Abraham-catalogus

Een exemplaar van een frontblad uit de Eerste Wereldoorlog

In Abraham - Catalogus van Belgische kranten vindt u 185 'nieuwe' krantentitels uit de periode 1914-1918. Die werden daaraan toegevoegd door het kranten­digita­liserings­project Nieuws van de Groote Oorlog.

Met het oog op digitalisering inventariseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek eind vorig jaar het krantenbezit uit de periode 1914-1918 van dertien erfgoedinstellingen. Tijdens de analyse bleek dat 185 titels uit de Eerste Wereldoorlog nog niet waren opgenomen in Abraham, de online databank van Belgische kranten.

Het gaat vaak om kortlopende titels waarvan slechts één of enkele edities zijn bewaard. De lijst omvat zeer uiteenlopende krantengenres en zowel oorlogsspecifieke titels (De avonturen van een Belgisch Soldaat; Kriegszeitung der 4. Armee; La barbarie Allemande: étude de moers militaires prussiennes) als kranten van alledagTaartdiagram: 87% van de titels aanwezig in Abraham, 13% ontbrak. (De reklaamgazet; De turner: veertiendaagsch tijdschrift gewijd aan de lichamelijke opvoeding; Touring club de Belgique: bulletin officiel).

Abraham dient als startpunt voor de metadatering en logistieke verwerking tijdens het digitaliseringsproject van kranten uit de Eerste Wereldoorlog. De ontbrekende titels zijn daarom ingevoerd in de krantencatalogus. Ook de volledigheid van de krantencatalogus als repertorium van de Belgische pers wordt ermee verbeterd en de vindbaarheid van deze kranten verhoogd. Tegen het eind van het jaar zullen de titels ook zijn gedigitaliseerd.

Lijst van toegevoegde titels

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-05-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)