Digitaliseringspartner voor 'Nieuws van de Groote Oorlog' geselecteerd

Geïllustreerde historische krant in slechte staat waar digitale kabels uitkomen

Voor het project Nieuws van de Groote Oorlog gaat het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) samenwerken met het Nederlandse digitaliseringsbedrijf GMS. In dit project zullen zo’n 280.000 pagina’s kranten, tijdschriften en frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd worden.

GMS kwam als beste uit een Europese selectieprocedure die sinds maart liep. Bij de selectie is zowel met prijs als met kwaliteit rekening gehouden. Op dit moment wordt de testfase voorbereid en in de zomer gaat de digitalisering zelf van start. Als alles volgens plan verloopt, is de digitalisering nog dit jaar afgerond.

Over het project

Aan de vooravond van de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ is er een hernieuwde belangstelling voor frontbladen, kranten, week- en maandbladen, pamfletten en vlugschriften uit deze periode. Ze vormen een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van het leven in België tijdens de Eerste Wereldoorlog, al zijn ze amper gekend bij het publiek en meestal alleen op papier of microfilm toegankelijk voor onderzoekers. Deze archiefbron is erg bedreigd door de gebrekkige kwaliteit van het papier waarop veel van deze publicaties gedrukt zijn. Digitalisering is dus absoluut noodzakelijk om de inhoud van deze documenten voor de toekomst te bewaren én toegankelijk te houden.

Documentair erfgoed uit Wereldoorlog I ligt verspreid over vele erfgoedbibliotheken, archieven en musea. Het project is daarom een samenwerking tussen het Vlaams Instituut voor Archivering, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO, PACKED, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven, de Provinciale Bibliotheek Limburg, de Provinciale Bibliotheek Tolhuis, de archiefinstellingen ADVN, Amsab-ISG, AMVB, KADOC en het Liberaal Archief, het Letterenhuis, het museum In Flanders Fields en het Memorial Museum Passchendaele 1917. De betrokken archieven, bibliotheken en musea hebben zeer rijke krantencollecties, met soms vele duizenden titels.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-05-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)