Franse frontbladen uit de Groote Oorlog online

Voorpagina van Le Drapeau

In Gallica, de digitale bibliotheek van de Bibliothèque nationale de France (BnF), vindt u sinds kort 130 frontbladen die verschenen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze zeldzame en tot nu toe eigenlijk onbekende krantjes geven een boeiende kijk op het zware leven aan het oorlogsfront.

Loopgravenpers

Vanaf het najaar 1914 verschenen er nieuwsbladen aan het front en in de loopgraven, zowel aan het westelijke als aan het oostfront. Het zijn krantjes van gevechtseenheden, speciale afdelingen, nieuwsbrieven tussen soldaten uit dezelfde streek en van verschillende getroffen sectoren en regimenten.

Van veel frontbladen verschenen maar enkele nummers, anderen werden tot na de oorlog verdergezet. Soms konden ze konden worden gedrukt, maar vaak werden ze op gestencild. (Stencillen is een goedkope, snelle reproductietechniek die veel werd gebruikt voor de opkomst van het fotokopiëren.)

De digitale collectie van de BnF

De gedrukte frontbladen kwamen via de wettelijk deponeringsplicht in de BnF terecht. De gestencilde exemplaren werden geschonken aan bibliotheken en archieven door redacteurs, lezers en hun familie.

De meeste frontbladen zijn niet erg bekend en veel instellingen bezitten alleen losse nummers of onvolledige reeksen. Door digitalisering worden ze virtueel samengebracht en ontstaat een zo volledig mogelijke online verzameling. De collectie Feuilles de tranchées in Gallica laat ook zien hoe bont en divers frontbladen wel zijn.

Belgische frontbladen

Ook onder de Belgische soldaten bestond een levendige perscultuur. Een overzicht van de gekende Belgische titels uit de loopgraven is te vinden in Abraham - Catalogus van Belgische kranten. Deze nieuwsbladen worden nog dit jaar gedigitaliseerd in het project Nieuws van de Groote Oorlog.

CEGESOMA, het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, digitaliseerde enkele jaren al de oorlogspers uit de beide wereldoorlogen. U vindt die op de website The Belgian War Press.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 30-06-2014
  • |
  • Tuur Van Hove (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)