Gecensureerde Belgische kranten uit Eerste Wereldoorlog online

Voorpagina van Het Vlaamsche Nieuws op 5 maart 1918

Gecensureerde (reguliere) dagbladen uit de Eerste Wereldoorlog zijn vanaf nu online raadpleegbaar op de website The Belgian War Press van het CEGESOMA. De clandestiene (sluik)pers uit de beide wereldoorlogen is daar al langer beschikbaar. 

Kranten onder censuur

De Duitse bezetter voerde in 1914 een systeem in van perscensuur. Toch bleven kranten verder verschijnen. Ondanks de censuur zijn deze kranten een interessante informatiebron over de Eerste Wereldoorlog. Er komen heel  uiteenlopende thema's aan bod, bijvoorbeeld over het dagelijks leven, het nijpende voedseltekort of de monetaire chaos. De gecensureerde pers toont ook hoe de oorlog aan de bevolking werd voorgesteld.

Federaal digitaliseringsproject

Voor de digitalisering van de gecensureerde pers uit de Eerste Wereldoorlog werkte SEGESOMA (het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) nauw samen met de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). De financiering kwam van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). CEGESOMA en KBR hebben belangrijke krantencollecties uit de Eerste Wereldoorlog, maar om een zo ruim mogelijk aantal titels te kunnen aanbieden werden ook andere bewaar- en erfgoedinstellingen betroken bij het project.

Nieuwsbladen uit de Groote Oorlog

Een algemeen overzicht van Belgische krantentitels uit de Eerste Wereldoorlog is te vinden in Abraham - Catalogus van Belgische kranten. Veel van de nieuwsbladen die nog niet door CEGESOMA en de KBR werden gedigitaliseerd, worden nog dit jaar ingescand door het project Nieuws van de Groote Oorlog.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-06-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)