De Flandrica.be Top 10

Tiener leest in historisch handschrift

Wat zijn, na anderhalf jaar Flandrica.be, de favorieten van onze bezoekers? Via de paginastatistieken brachten ze hun stem uit. Het werden topstukken, werken over ons eigen Vlaanderen en (het mag geen verrassing heten): kookboeken.

Snuister eens in deze lijst van bijzondere werken uit onze geschiedenis. En maak in het passeren ook eens een uitstapje naar de vele andere juweeltjes op Flandrica.be. We nemen u graag aan de hand op een van onze rondleidingen.Button Flandrica.be

 

Top 10

1 Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica libri septem (1543)
Titelpagina van De humani corporis
2 Edmond Fierlants, Foto's van openbare, kerkelijke en private gebouwen te Antwerpen (1865)
Hoofdingang van de Kathedraal van Antwerpen
3 Antonius Sanderus, Flandria Illustrata (1641-1644) Titelpagina van Flandria Illustrata
4 Adriaen Coenen, Dat eerste boock van menich derleij walvischen ende ander selseme groote wonderlijke visschen (1584)
Titelpagina van Dat eerste boock van menich derleij walvischen
5 Thierry De Villers en Pierre d'Otreppe, Kolenmijnen van Winterslag 1907-1957 (1957) Titelpagina van Kolenmijnen van Winterslag
6 Wapenen vanden edelen porters van Ghendt alzo zij van hauts tijden in schepenen bouck staen. Hier naer volgen die wapenen vanden neeringhen van Ghendt ende die ambachten (1524)
Tweede blad van Wapenen vanden edelen porters van Ghendt
7 Lambertus a S. Audomaro, Liber Floridus (1121)
Geïllustreerde pagina uit het Liber Floridus
8
Brabants kookboek (ca. 1600)
Eerste pagina van het Brabants kookboek
9
Hendrik Conscience, De leeuw van Vlaenderen, of: De Slag der Gulden Sporen (1838)
Titelpagina van De leeuw van Vlaenderen
10
Anthonius Magirus, Koock-boeck, ofte Familieren keuken-boeck: leerende hoe datmen ... vleesch, voghelen, wilt-braedt ende visch koken sal (1663)
Titelpagina van Koock-boeck, ofte Familieren keuken-boeck
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 01-07-2014
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)