Gezocht: conserveringsdeskundigen voor schaderegistratietrajecten in erfgoedbibliotheken

Meten van boekenplanken voor een UPLA-onderzoek

Om erfgoedbiliotheken te ondersteunen bij het uitvoeren van een schadeonderzoek volgens het UPLA-model, zoekt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek naar gemotiveerde conserveringsexperten. Na een korte opleiding en stage worden ze opgenomen in een pool van deskundigen die door bibliotheken kunnen worden aangezocht voor begeleiding.

Aanleiding

Uit het onderzoeksrapport ‘De wet van de remmende achterstand’ uit 2012 blijkt dat er in Vlaanderen weinig kennis aanwezig is over de toestand van de bewaarcollecties in bibliotheken. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de Universal Procedure for Library Assessment. UPLA is een model voor schaderegistratie dat erfgoedbibliotheken helpt om op een snelle en efficiënte wijze de noden op het gebied van conservering en preservering in kaart brengen. Via een steekproef van 300 items krijgt de erfgoedbibliothecaris betrouwbare informatie over de fysieke staat en de raadpleegbaarheid van  zijn collectie zodat die een beter beleid kan voeren rond het behoud en beheer ervan.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt de UPLA-methode vanaf het najaar 2014 gratis ter beschikking van erfgoedbibliotheken. Die kunnen dan een schaderegistratietraject opzetten met behulp van eigen medewerkers. Om deze medewerkers op dit traject voor te bereiden organiseert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek tweedaagse workshops waarin aangeleerd wordt om schade te beoordelen volgens de UPLA methode.

Begeleiding door deskundigen

Om de bibliotheekmedewerkers tijdens een UPLA-traject te begeleiden is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op zoek naar gemotiveerde conserveringsexperten. Die zullen veen aanvullende vorming krijgen om steekproeven uit te zetten, de medewerkers van de bibliotheek te instrueren en te begeleiden en de resultaten van de schaderegistratie te vertalen naar een correct onderzoeksrapport.

Wie deze vorming (en de bijhorende korte stage) succesvol doorloopt wordt door de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek opgenomen in een ‘pool van deskundigen’. Enkel deze deskundigen krijgt voor een periode van drie jaar de toelating om UPLA-trajecten in erfgoedbibliotheken te begeleiden. Het betreft steeds kortlopende opdrachten voor de duur van één screening.

Verloning

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek gaat ervan uit dat elke erfgoedbibliotheek bij een UPLA-traject een beroep doet op de diensten van een UPLA-deskundige, maar kan UPLA-deskundigen geen enkele garantie bieden over het aantal te leveren prestaties.

De aanstelling en verloning van de UPLA-deskundigen gebeuren immers door de erfgoedbibliotheken zelf volgens de door hen gebruikelijke procedures. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek mengt zich niet in deze onderhandelingen maar bewaakt wel de kwaliteit van de geleverde prestaties.

Procedure

Om de kwaliteit te garanderen en de experten genoeg kansen te kunnen bieden op opdrachten worden maximaal 10 deelnemers toegelaten tot de vorming (inclusief stage) en de pool. De selectie gebeurt door een jury bestaande uit conserveringsexperten en vertegenwoordigers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Kandidaten sturen een uitgebreid curriculum vitae én een motivatiebrief naar de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek via info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be. Dit kan tot uiterlijk 15 augustus 2014. Er wordt eerst een selectie gemaakt op basis van cv en brief. Daarna volgt er een interview.

Gewenst profiel

Kandidaten moeten:

 • aantoonbare kennis hebben over conservering en preservering van (historische) bibliotheekmaterialen zoals boekbanden, oude en moderne drukken, manuscripten, kranten en tijdschriften;
 • ervaring hebben met een collectiegerichte aanpak / conserveringsbeleid op collectieniveau.
 • verantwoordelijkheidszin hebben;
 • bereid zijn om gedurende enkele dagen staand werk te verrichten tijdens het uitzetten van de steekproef;
 • communicatief en sociaalvaardig zijn;
 • leken op een motiverende wijze kunnen informeren en begeleiden;
 • nauwkeurig en volgens vaste procedures kunnen werken;
 • kennis hebben van het computerprogramma Excel;
 • bereid zijn het UPLA-model te ondersteunen zoals het ontwikkeld werd door de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek;
 • redactionele en synthetiserende vaardigheden hebben om een eindrapport te schrijven op basis van het aangereikte stramien.

Ervaring met schaderegistratie strekt tot aanbeveling. Deelnemers mogen zelfstandige zijn of het werknemersstatuut hebben bij een culturele of bewaarinstelling.

Praktisch

De vorming duurt één dag en wordt georganiseerd in het najaar van 2014 – voorjaar 2015 in Antwerpen.

De stage duurt circa vier dagen en wordt georganiseerd in een erfgoedbibliotheek in Vlaanderen of Brussel die een UPLA-traject wil doorlopen. Deelname aan de stage is verplicht om toegelaten te worden tot de pool van deskundigen.

De exacte data voor de vorming en de stage worden bepaald in overleg met de deelnemers.

De kostprijs voor deelname aan de vorming en stage bedraagt 250 euro. In deze prijs zijn de syllabus, drank en lunch inbegrepen. Onder bepaalde voorwaarden kan een korting op deelnameprijs worden toegekend.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 02-07-2014
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)