Digital Humanities-onderzoeker Mike Kestemont maakt kans op Eos wetenschapsprijs

Een foto van Mike Kestemont die werkt op een laptop

Sinds 2013 reikt het populairwetenschappelijk maandblad Eos de Eos Pipet uit. Met deze prijs wil de redactie wetenschap en technologie op een positieve manier onder de aandacht van het grote publiek brengen. Één van de laureaten is ditmaal Mike Kestemont, onderzoeker in de Digital Humanities verbonden aan de Universiteit Antwerpen.

Mike Kestemont voert onderzoek uit naar auteursherkenning bij historische teksten. Dit doet hij met de hulp van moderne technologie in tegenstelling tot wat in zijn werkveld, de Geesteswetenschappen, lang de gewoonte was. Aan de hand van computeranalyses en statistische methoden probeert hij anonieme historische teksten te koppelen aan gekende auteurs. Hij maakt daarbij deel uit van de groeiende internationale groep Geesteswetenschappers in de 'Digital Humanities'.

De opkomst van dit relatief nieuwe werkveld heeft alles te maken met de inspanningen die erfgoedbibliotheken leveren voor de digitalisering van hun erfgoedmaterialen. "De laatste jaren is er in de Geesteswetenschappen een echte revolutie aan de gang," vertelt Kestemont. "De laatste tijd worden wij als Geesteswetenschappers veel sterker geconfronteerd met grote digitale archieven van bronnen, zoals teksten, muziekstukken, kunstwerken etc. En die grote gegevensbanken zijn als 'big data' veel minder goed geschikt om met te hand te analyseren zoals wij gewoon waren (...)."

Stemmen op één van de vijf laureaten kan online tot 11 december.
Meer informatie over het onderzoek van Kestemont vindt u op de website van Eos.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-11-2014
  • |
  • Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)