Vlaamse regering kent subsidies toe voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid

Een vuist met daarin geld vastgeklemd

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 28 november een beslissing genomen over de cultureel-erfgoedconvenants. Tijdens de periode 2015-2020 kent ze een werkingssubsidie toe voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid aan zestien intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Met de subsidies voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid wil de Vlaamse Regering lokale besturen de kans geven om in te zetten op een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het lokale cultureel erfgoed. De werkingssubsidie wordt toegekend voor de werking van een cultureel-erfgoedcel en de ondersteuning van lokale cultureel-erfgoedactoren.

Volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen jaarlijks een werkingsubssidie voor het cultureel-erfgoedconvenant:

 • BIE: 246.946 euro
 • Cultuurdijk: 246.946 euro
 • Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET): 246.946 euro
 • Cultuuroverleg Zeven (CO7): 179.442 euro
 • Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei: 246.946 euro
 • Erfgoed Denderland: 246.946 euro
 • Erfgoed Haspengouw: 246.946 euro
 • Erfgoed Noorderkempen: 246.946 euro
 • Interwaas: 246.946 euro
 • k.ERF: 246.946 euro
 • Kempens Karakter: 246.946 euro
 • Kusterfgoed: 246.946 euro
 • Mijnstreek: 246.946 euro
 • Overleg Cultuur Regio Kortrijk: 246.946 euro
 • Platform Omgeving Leie en Schelde: 164.630 euro
 • Viersprong Land van Rode: 164.630 euro

Meteen werd ook kenbaar gemaakt dat er door de moeilijke budgettaire context in 2015 geen extra middelen beschikbaar zullen zijn voor nieuwe cultureel-erfgoedconvenants. De Vlaamse Regering zal daarom geen werkingssubsidies meer toekennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor de beleidsperiode 2016-2020.

Meer informatie vindt u op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 02-12-2014
 • |
 • Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)