Historische kranten van Liberaal Archief opgenomen in Abraham

Voorpagina van krant 'Baes Kimpe' uit 1857, digitale versie van Liberaal Archief

Niet minder dan 239 kranten die bewaard worden in het Liberaal Archief te Gent werden opgenomen in onze krantencatalogus Abraham. Het aantal liberale historische kranten in de catalogus werd daarmee aanzienlijk uitgebreid.

Door de opname van de historische krantencollectie van het Liberaal Archief wordt ons overzicht van Belgische kranten niet alleen meer volledig, maar wordt de unieke collectie van Liberaal Archief ook zichtbaarder. Waar mogelijk zijn in Abraham links opgenomen naar digitale versies van de kranten.

Liberaal Archief

Liberaal Archief is het centrale archief voor de liberale beweging in België en Vlaanderen. Als wetenschappelijke instelling heeft ze tot doel het verzamelen, bewaren en ontsluiten van alle bronnenmateriaal. Dat bronnenmateriaal omvat zowel archivalia als boeken en brochures, kranten en periodieken, foto's, affiches, vlaggen en museale stukken.

Abraham - Catalogus van Belgische kranten

Abraham is een online databank van Belgische kranten, bewaard in Vlaamse instellingen op papier, in microvorm of in digitale vorm. De databank bevat titelbeschrijvingen en bezitsgegevens. Daarnaast worden de kranten ook inhoudelijk en geografisch ontsloten. De opgenomen stukken zijn vooral Belgische kranten uit de jaren 1830-1950, de periode die vanuit conserveringsoogpunt cruciaal is.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 11-12-2014
  • |
  • Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)