Rapport 'Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten'

Mensen bekijken Flandrica.be op een liggende aanraakschermen

Deze maand is het rapport Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten verschenen. Eén van de onderzochte projecten is Flandrica.be van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Erfgoedinstellingen doen al tientallen jaren ervaringen op in projecten waarbij erfgoed digitaal beschikbaar wordt gemaakt om het te kunnen gebruiken in uiteenlopende publiekstoepassingen en presentaties. Deze publicatie  verzamelt lessen die getrokken kunnen worden uit enkele grote digitaalerfgoedprojecten in Nederland en Vlaanderen.

De lessen hebben betrekking op beleidsvorming, processen en de ontwikkeling van digitale producten. Ze worden in het voorjaar van 2015 omgevormd tot adviezen aan het Comité van Ministers om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te versterken.

Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed

Het rapport is opgesteld in opdracht van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed. In 2013 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het advies Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie aangeboden. Het Comité van Ministers heeft op basis daarvan besloten tot het instellen van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.

De commissie moet antwoorden formuleren op de volgende drie vragen:

 • Welke lessen kunnen worden geleerd uit grote digitaliseringsprojecten die worden of zijn uitgevoerd?
 • Wat zijn de succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren?
 • Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is?

Rapport 'Lessen voor de toekomst'

Het rapport Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten geeft antwoorden op de eerste vraag, naar de 'lessons learned' van grote Nederlandse en Vlaamse digitaalerfgoedprojecten. Het is opgesteld door Wilbert Helmus (bureau HA Cultureel Erfgoed Management).

In het onderzoek is een keuze gemaakt uit projecten waarin de digitalisering centraal staat en uit projecten waarin digitaal erfgoed geaggregeerd wordt. De volgende projecten zijn bij het onderzoek betrokken geweest:

 • MusIP
 • Beelden voor de Toekomst
 • Erfgoed van de Oorlog
 • Metamorfoze
 • Digitale Collectie

Vlaanderen:

 • Flandrica.be (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)
 • Lukas - Art in Flanders
 • Erfgoedinzicht.be
 • Erfgoedplus.be
 • Vlaamse kunstcollectie

Nederlands-Vlaamse samenwerking:

 • AAT-Ned
 • Spectrum-N
 • DBNL
 • TST-Centrale

De projecten zijn in dit onderzoek niet geëvalueerd maar bevraagd op meer algemene lessen die anderen zouden kunnen leren op basis van hun ervaringen. Met de lessen kunnen in een vervolgonderzoek succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren bepaald worden.

De lessen hebben betrekking op beleidsvorming, processen en de ontwikkeling van digitale producten. Ze worden in het voorjaar van 2015 omgevormd tot adviezen aan het Comité van Ministers om de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te versterken.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 23-12-2014
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)