Laat uw licht over de toekomst schijnen op Informatie aan Zee!

Oudere man bij een kar met een grote lamp en een batterij

Nog tot 23 januari kunt u uw voorstel indienen voor een presentatie, praatje of poster op Informatie aan Zee 2015. Het tweejaarlijkse congres van de VVBAD vindt ook dit jaar plaats in Oostende, op 17 en 18 september.

Thema: Zoeklicht op de toekomst

Meer dan ooit is Informatie aan Zee 2015 een 'zoeklicht op de toekomst'. De bibliotheek- en archiefsector in Vlaanderen staat onder druk. Besparingen op alle beleidsniveaus dwingen tot reflectie over onze kerntaken. Bestuurlijke hervormingen zullen het landschap grondig hertekenen, zonder dat duidelijk is waarheen dit zal leiden. Tegelijkertijd willen de overheden een digitale sprong voorwaarts maken. Vertrouwen we in deze context op aloude zekerheden, of kiezen ook wij voor een sprong voorwaarts? Durven we het vertrouwde los te laten om te investeren in innovatie?

Onderwerpen

De editie 2015 van Informatie aan Zee richt de spots onder meer op:

 • Totaal digitaal!
  Papier is een vluchtig medium geworden, een print die we maken en weggooien na gebruik. Het digitaal geboren bestand blijft. Zijn we klaar voor de acquisitie van digitale documenten? Mogen we papieren archiefbestanden zomaar vervangen door digitale?
 • Iedereen online!
  Niet alleen de overheid maakt een digitale sprong voorwaarts. Archieven introduceren de digitale leeszaal. Bibliotheken zetten in op specifieke vormen van ontsluiting. Allemaal zoeken we welke rol we kunnen spelen in het aanbieden en linken van allerhande data.
 • Cijfers en letters
  Meer dan ooit moeten we meten en evalueren. Weten we wat onze gebruikers willen? Bieden we de juiste diensten aan op de juiste manier? Worden ze wel gebruikt? Kunnen we een rol spelen in procesanalyse en procesverbetering? Rapporteren we wel goed over wat we doen?
 • Digitaal en openbaar?
  De gebruiker wordt mondiger. Hij wil dat zijn privacy gerespecteerd wordt. Hij doet beroep op de openbaarheid van bestuur. Hij wil vergeten worden. En bij dat alles heeft hij ondersteuning en begeleiding nodig, want de ouderen kennen de hardware niet en de jongeren de regels niet.
 • Vijf minuten gekte
  In deze tijd moeten we durven loslaten. We hebben nood aan wilde ideeën, aan meningen, aan experimenten. Vijf minuten krijg je, geen seconde meer, om je stelling te verkondigen of je vernieuwende project toe te lichten. Met of zonder uitleg op een poster. Of een poster alleen.

Uw voorstel

Formuleer uw voorstel of signaleer ons interessante projecten, thema’s of sprekers. Alles kan, zolang er maar een verband is met informatie en technologie. U kunt uw voorstel indienen via het online formulier tot 23 januari 2015.

Een programmawerkgroep selecteert uit de ontvangen voorstellen een programma. In april 2015 hoort u of uw voorstel aanvaard wordt.

Onderwerpen voor erfgoedbibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt namens de sector van de erfgoedbibliotheken deel aan in de programmawerkgroep van Informatie aan Zee 2015. Heeft u een suggestie voor een onderwerp of een spreker? Laat het dan weten aan David Coppoolse.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 15-01-2015
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)