Erfgoedfonds verwerft literair archief van Hugo Claus

Pagina uit een van de dagboeken van Hugo Claus

Dankzij het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting verwerft het Letterenhuis het uitzonderlijke en unieke literair archief van Hugo Claus (1929-2008). De nalatenschap van Claus bevat handschriften, dagboeken en losse dagboeknotities, correspondentie, dossiers rond markante gebeurtenissen en een omvangrijke collectie foto’s.

Erfgoedfonds

Mede dankzij de medewerking van de erven, die ernaar streefden om het archief als één geheel te bewaren en toegankelijk te maken, kon de Koning Boudewijnstichting recent de nalatenschap van Hugo Claus aankopen. Het betreft een aanzienlijk deel van zijn archief. Deze literair-historische stukken zijn van uitzonderlijk wetenschappelijk belang. Een groot deel werd nog nooit ontsloten en bleef zelfs onbekend. Het archief wordt ondergebracht in het Letterenhuis in Antwerpen, dat het volgens de regels zal ordenen en ontsluiten via de online databank Agrippa.

Het Erfgoedfonds beschikt over een jaarlijks budget van ongeveer een miljoen euro. Een groot deel daarvan is voorbehouden voor aankopen (600.000 euro). Deze middelen stellen het Fonds in staat om initiatieven te nemen die andere instanties moeilijk of zelfs onmogelijk zouden kunnen verwezenlijken. Dankzij de steun van talrijke mecenassen heeft het Fonds in de loop der jaren een aanzienlijke collectie opgebouwd, die bestaat uit maar liefst 8.000 werken en zes archieffondsen.

Fondsenwerving via Boekensteun

Ook het crowdfundingplatform Boekensteun van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkt nauw samen met de Stichting. De Koning Boudewijnstichting staat in dit project garant voor een correcte en ethische manier van fondsenwerving. Giften aan de verschillende projecten op Boekensteun worden verzameld in het 'Fonds Vlaamse Erfgoedbibliotheek'. Na de fondsenwerving ontvangt de projecthouder de verzamelde middelen om zijn project te realiseren. Schenkers ontvangen van de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-02-2015
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)