Hoe voorkom je wateroverlast en waterschade in je depot?

Ernstig verkleefd boekblok als gevolg van waterschade, vuil en schimmel

Wateroverlast betekent een ramp voor ieder depot. De schade is meestal niet zo desastreus als bij een brand, maar de kans dat je ermee te maken krijgt is wel groter. In het januarinummer van Meta gaan depotconsulenten Sylvie Maes, Veerle Meul en Anne-Cathérine Olbrechts dieper op dit probleem in.

We vatten enkele tips voor u samen:

 • Probeer zoveel mogeljk risico’s weg te werken. Dit door bijvoorbeeld geen waterleidingen door de depotruimtes te laten lopen.
 • Stel een veiligheidsbeleid en een calamiteitenplan op (in samenwerking met eventuele andere organisaties in het gebouw) en zorg voor jaarlijks nazicht en training.
 • Zorg voor regelmatig onderhoud en nazicht van plaatsen in en aan het gebouw die in aanraking komen met water, zoals dak en afvoergoten, kranen, water- en afvoerleidingen, centrale verwarming, klimatisatieapparatuur...
 • Archiefdozen, boeken en ander erfgoed plaats je op minstens 10 cm boven de grond, en zeker niet bij of onder water- en afvoerleidingen of tegen buitenmuren.
 • Voorzie een nooduitrusting (calamiteitenkit) om schade aan het erfgoed door wateroverlast zo veel mogelijk te beperken: dweilen, absorberend vloeipapier, ontvochtiger, waterstofzuiger, pomp...
 • Bij aangekondigd noodweer kan je op gevoelige plaatsen preventief afdekzeilen, industriële polyethyleenfolie of zandzakken leggen. Kieren in ramen en deuren kan je ook voorlopig aftapen.

Het volledige artikel is te lezen via de website van de VVBAD.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 04-02-2015
 • |
 • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)