Extra geld voor het behoud van uw papieren erfgoed

Boekensteun-poster met de tekst 'Uw erfgoedproject hier?'

Bewaart uw organisatie papieren erfgoed dat toe is aan restauratie of een betere verpakking? Start dan een inzamelingsactie via de website Boekensteun. Wij helpen u op weg...

Onder het motto ‘geef om boeken’ helpt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek u bij het vinden van geld voor het behoud van historische boeken, kranten, tijdschriften of ander bibliotheekerfgoed. En daarbij doet u nuttige kennis op voor andere communicatie- en fondsenwervingsacties.

Met de pet rond op internet

Boekensteun zoekt vele kleintjes voor nieuwe en oude boeken, volgens de principes van ‘crowdfunding’. Dat blijkt voor erfgoedinstellingen een interessante bron van aanvullende financiering te zijn. Erfgoedprojecten met bedragen van een paar duizend euro raken vlot gefinancierd.

Erfgoed is heel geschikt voor crowdfunding omdat het tastbaar en kwetsbaar is’ (Bruno Vermeeren, VVBAD)

Er is met succes geld opgehaald voor de restauratie van een handgedrukt boek, de digitalisering van een muziekhandschrift, de herverpakking van een collectie historische kaarten en de aankoop van speciale bewaardozen voor een kwetsbaar tijdschrift.

Uiteenlopende projecten die ‘de crowd’ konden overtuigen om in erfgoed te investeren. En die de band met de achterban wisten te versterken.

Boekensteun in cijfers

 • Elf erfgoedinstellingen namen deel: bibliotheken, musea, archieven en een heemkring.
 • Het doelbedrag van de projecten lag tussen de 1.300 en 5.350 euro.
 • 538 donateurs gaven gemiddeld 64 euro. Voor giften boven de 40 euro konden ze een fiscaal attest ontvangen van de Koning Boudewijnstichting.
 • In totaal werd 34.290 euro opgehaald, gemiddeld 3.117 euro per project.
 • Zes organisaties slaagden erin hun project voor 100% of meer te financieren.
 • Alle conserveringsprojecten konden met het ingezamelde bedrag tenminste gedeeltelijk worden uitgevoerd.
 • Eén instelling haalde met 8.000 euro maar liefst 340% van het doelbedrag op.
 • De instellingen gaven een gemiddelde score van 8,4 op 10 voor de positieve impact van Boekensteun op hun draagvlak en visibiliteit.

Campagnebeelden van projecten op Boekensteun

Crowdfunding stap voor stap

Ook in het komende jaar kunt u een campagne starten op Boekensteun. U krijgt van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ondersteuning bij alle stappen die daarvoor nodig zijn.

 • We kijken samen welk papieren erfgoed geschikt is voor fondsenwerving op Boekensteun.
 • We helpen u om een conserveringsproject te formuleren met een realistisch doel en een haalbaar budget.
 • U hoort wat wel en niet werkte bij eerdere projecten.
 • Met sjablonen ontwikkelt u gemakkelijk uw eigen flyers en affiches.

Bij voldoende interesse starten we bovendien een speciaal vormingstraject. Daarin worden belangrijke aspecten nog verder uitgediept.

Duik in uw boekenkast

‘Crowdfunding draagt bij tot een dynamisch imago van de erfgoedinstelling.’ (Johan Eeckeloo, Conservatorium Brussel)Boekensteun is er voor historisch bibliotheekmateriaal: alles wat in vroeger eeuwen van de drukpers is gerold of door nijver overschrijven werd verspreid. Dat kunnen boeken, kranten of tijdschriften zijn, maar ook handschriften, partituren, pamfletten, prenten, affiches, kaarten of plannen.

Uw instelling heeft vast iets op de boekenplank staan dat extra aandacht en geld verdient. U mag zich ook inzetten voor erfgoed van een andere organisatie, zolang de collectie maar op een of andere manier publiek toegankelijk is. Doe inspiratie op bij de projecten die al te vinden zijn op www.boekensteun.be.

Meer weten?

Neem zeker contact met ons op met voor meer informatie, of om uw ideeën eens te bespreken. Projectmedewerker Sam Capiau staat u graag te woord via e-mail of telefoon:

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 05-02-2015
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)