Verhuizen van boeken en tijdschriften in woord en beeld

verhuizen, verpakken, documentatie, documentaire collecties

Omwille van nijpend plaatstekort was de lokale erfgoedvereniging ‘Onzen Heertje Erfgoedvereniging vzw' uit Poperinge genoodzaakt haar zorgvuldig opgebouwde collectie boeken en tijdschriften van de hand te doen. De KADOC erfgoedbibliotheek ving de collectie op.

De ca. 15.000 titels, voornamelijk uit de negentiende en twintigste eeuw, waren netjes geregistreerd in een databank en geklasseerd rond een aantal inhoudelijke thema’s, zoals ascese, encyclieken, kerkboeken en jeugd. Dertig procent van het volume bestond uit tijdschriften. De erfgoedvereniging ving tal van bedreigde collecties uit de regio op, zo blijkt uit de analyse van de herkomstinformatie.

Gezien de overeenkomsten met de erfgoedcollecties van KADOC waren de aanwinsten voor de erfgoedbibliotheek van KADOC beperkt. Oude drukken en theologische werken werden systematisch herbestemd naar de Leuvense Maurits Sabbebibliotheek. De collectie van KADOC werd aangevuld met een aantal publicaties uit de Hollandse en Franse tijd, gelegenheidspublicaties uit de Westhoek en de Noord-Franse regio, lokale onderwijshandboekjes en palmaressen.

In totaal verhuisden 10m³ boekenwijsheid vanuit de Westhoek naar Leuven. De regionale nieuwssite Westhoek.be bracht de volledige verhuis in beeld. Hun fotoreportage geeft mooi aan hoe het er bij de inpak en het transport van een bibliotheekcollectie aan toegaat.

Hebt u meer vragen over de organisatie van een verhuisproject? Op 30 maart organiseren de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO een tweede bijeenkomst van de collegagroep 'Verhuizen van documentaire collecties' in de Boekentoren te Gent. Op deze bijeenkomst geeft de UGent meer informatie over twee praktische tools die ze gebruikten bij de verhuis van de collectie uit de Boekentoren: een kleurkaartensysteem voor verpakking en formaatplaatsing. Inschrijven voor de collegagroep kan via de website van FARO.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-03-2015
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)