KU Leuven verwerft uniek 16de eeuws manuscript

Ontmoeting van Abraham en Melchisedek Handschrift

De universiteitsbibliotheek van de KU Leuven kocht recent een uniek manuscript aan. Het rijk verluchte handschrift met de titel Preparationes ante missam (‘Voorbereidingen voor de mis’) werd in 1582 geschreven in het toenmalige Celestijnenklooster in Heverlee, nu de Campusbibliotheek Arenberg. Dit is het eerste gekende manuscript dat daar werd vervaardigd.

Hilde Van Kiel, directeur van de Universiteitsbibliotheek, is heel blij met de aanwinst: “De Leuvense Universiteitsbibliotheek heeft een dramatische geschiedenis van moedwillige vernietiging van erfgoed.  Ook de bezittingen van het klooster van Heverlee gingen in de voorbije eeuwen verloren. Het is geweldig dat er nu toch zo’n belangrijk manuscript is opgedoken en dat wij het hebben kunnen verwerven.”

Gebedenboek

Het manuscript is in 1582 geschreven en verlucht door Petrus Angeli. Het handschrift is opvallend klein van formaat en rijkelijk verlucht. Van de 75 bladen zijn er 34 voorzien van uitvoerige randversieringen. Opmerkelijk zijn de zestien miniaturen, die telkens een volledige bladzijde innemen. Ze zijn minutieus getekend en voorzien van schitterende kleuren. Het manuscript getuigt van het grote vakmanschap van de latere prior van het klooster, in een tijd dat de boekdrukkunst al een eeuw zijn intrede had gedaan en miniaturisten een uitstervend ras waren.

Voorlopig is het nog raden naar waarom Angeli het boekje maakte. Mogelijk gebruikte hij het zelf als hulpmiddel bij de mis. Maar het zou ook kunnen dat hij het maakte voor de beschermheer van het klooster of zelfs als geschenk voor hertog Filips II, ter gelegenheid van diens tweede huwelijk.

Internationale steun

De Universiteitsbibliotheek kon het manuscript verwerven dankzij de genereuze steun van de Amerikaanse Breslauer Foundation, een stichting die bibliotheken ondersteunt bij de aankoop van bijzondere boeken of manuscripten. Ook het Bibliotheekfonds van de KU Leuven en de vicerector Wetenschap & Technologie leverden een bijdrage.

In het komend academiejaar al zal het manuscript centraal staan in het master college miniatuurkunst onder leiding van professor Lieve Watteeuw. Dit manuscript bevat heel wat ongekende informatie over de traditie van de Leuvense miniatuurschilderkunst.

Voorstelling

Het manuscript wordt op 22 mei tentoongesteld op de plaats waar het bijna vierenhalve eeuw geleden werd vervaardigd: het Celestijnenklooster in Heverlee, waar momenteel de Campusbibliotheek Arenberg is gevestigd. Rector Rik Torfs zal het manuscript in ontvangst nemen. Hilde Van Kiel, Garrelt Verhoeven, Katrien Smeyers en Lieve Watteeuw geven toelichting.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-05-2015
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)