Opleidingsweek voor UPLA-deskundigen succesvol afgerond

Universal Procedure for Library Assessment UPLA

In 2013-2014 ontwikkelde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het schaderegistratiemodel UPLA. Met de Universal Procedure for Library Assessment krijgen bibliotheken op een eenvoudige en snelle manier een beeld van de fysieke staat en raadpleegbaarheid van hun erfgoedcollecties. Vorige week leidden we in de Openbare Bibliotheek Brugge (OBB) vijf UPLA-deskundigen op. Zij kunnen erfgoedinstellingen tegen betaling begeleiden bij de uitvoering van het model.

UPLA-deskundigen

Na een geslaagde opleiding en stage staan vijf experten voor u klaar om UPLA mee te helpen toepassen in uw bibliotheek:

Op vraag van een bibliotheek kunnen ze ingeschakeld worden om een UPLA-onderzoek te begeleiden of uit te voeren. Het kan gaan om een of meerdere taken:

 • Het voorbereiden van een UPLA-traject (voorbereidende gesprekken, plaatsbezoeken, opstellen van een planning)
 • Het coördineren van een UPLA-traject (toezicht, opvolgen, bijsturen) 
 • Het uitzetten van de steekproef (opmeten, berekenen, selecteren)
 • Het beoordelen van de schades volgens de UPLA-methode (welke schadevorm, ernst van de schade, risico op bijkomende schade door gebruik)
 • Het registreren van de schades in de Excel-databank
 • Het verwerken en analyseren van de geregistreerde data
 • Het opmaken van een eindrapport op basis van de analyse van de geregistreerde data
 • Het duiden van de resultaten (presentatie van het eindrapport, toelichtende gesprekken)
 • Het begeleiden van bibliotheekmedewerkers bij het uitvoeren van bovenstaande taken (aansturen, coachen, adviseren)

Opleiding en stage in de Openbare Bibliotheek BruggeUPLA-deskundige Sven Poupaert selecteert een boek uit de steekproef in de Openbare Bibliotheek Brugge

Via een open oproep selecteerden we vijf conserveringsexperten die bibliotheken bij een UPLA-onderzoek kunnen begeleiden. Deze deskundigen werden vorige week ondergedompeld in de methode van UPLA. Founding mothers van het UPLA-model Marijn de Valk en Hilde Schalkx doceerden een hele week de theorie en praktijk van de methode in de OBB.

Een essentieel onderdeel van UPLA is de selectie van de steekproef. Deze moet representatief zijn voor de volledige collectie. UPLA gebruikt hiervoor de methode van het Nederlandse archiefmodel UPAA. Na een theoretische kennismaking pasten onze deskundigen de methode toe op de erfgoedcollecties van de OBB. Dankzij verschillende metingen en berekeningen selecteerden we 302 boeken uit een collectie van ongeveer 4.900 strekkende meter.

Een volgende stap in een UPLA-onderzoek is de registratie van de schadebeelden in de UPLA-databank. Opnieuw werden theorie en praktijk afgewisseld. Van zodra de deskundigen hadden kennisgemaakt met alle UPLA-schadebeelden en bijhorende beoordelingscriteria werden alle 302 steekproefobjecten op schade gescreend. Dit gebeurde in teams van telkens twee deskundigen. De resultaten en analyses worden binnenkort in een eindrapport aan de OBB gepresenteerd.

Meer informatie en vragen?

Alle informatie en documenten over UPLA worden binnenkort gepubliceerd op upla-model.be. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek via +32 3 338 87 92 of info@vlaamse-erfgoedbibiotheek.be.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 22-06-2015
 • |
 • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)