Nieuws van de Groote Oorlog: lees de krant over het project

Voorpagina van de publicatie

Nieuws van de Groote Oorlog brengt 52.370 edities van 904 nieuwsbladen uit 1914-1918 online. Samen goed voor 270.553 pagina's, en daarmee één van de grootste digitale collecties persmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog. In een uitzonderlijk ‘gelegenheidsperiodiek’ leest u alles over de genese van dit project.

Honderdduizenden pagina’s uit dertien verschillende bibliotheken, archieven en musea gooi je niet zo maar eventjes onder de scanner. Zeker als 5% van de titels uit die periode nu al te fragiel is om nog gescand te worden en 90% in matige staat is.

De voorbereiding en realisatie van de online collectie namen dan ook bijna twee jaar in beslag. Het krantje Nieuws van de Groote Oorlog vertelt het verhaal van het project, de dertien bewaarinstellingen en rijkdom van historische kranten als bron voor de geschiedschrijving.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-09-2015
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)