Vroege jaargangen De Gulden Passer beschikbaar in DBNL

Omslag van de eerste editie van De Gulden Passer

De Gulden Passer is het enige boekhistorische tijdschrift in Vlaanderen en heeft een rijke geschiedenis. Het eerste nummer verscheen in 1923. De eerste 26 jaargangen van De Gulden Passer zijn nu integraal beschikbaar via DBNL.org. Aan de latere jaargangen wordt gewerkt.

De Gulden Passer

De Gulden Passer. Tijdschrift voor boekwetenschap is een uitgave van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen. Naast wetenschappelijke artikelen vindt u er ook actuele notities, recensies en signalementen.

De nadruk ligt op de Zuidelijke Nederlanden/Vlaanderen, met aandacht voor de hele geschiedenis van het gedrukte boek: van de vijftiende eeuw tot nu en over productie, distributie en consumptie. Bijzondere aandacht gaat naar Antwerpen, met onder andere de firma van Christoffel Plantijn en de Moretussen en hun band met de geschiedenis van het humanisme.

Opname in DBNL

De Vereniging van Antwerpse Bibliofielen was al een tijd op zoek naar een manier om de oude jaargangen van De Gulden Passer online te brengen. Op aanraden van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek meldde de redactie zich bij de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL). Binnen DBNL is op het moment extra aandacht voor Vlaamse werken en in het bijzonder voor literaire en culturele tijdschriften. De Gulden Passer past perfect binnen dat zwaartepunt.

De redactie had zelf al scans gemaakt van alle jaargangen. Die werden door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek doorgestuurd naar het DBNL-team bij de KB in Den Haag. Ze worden nu geconverteerd naar een foutloze computerleesbare tekst en online gebracht. De jaargangen tot 1945 kunnen vrij worden geraadpleegd. De latere jaargangen komen beschikbaar als de auteursrechten zijn geklaard.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-10-2015
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)