STCV-samenwerking met het nieuwe Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

oude drukken Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

Vorige maand was de start van een STCV-samenwerking tussen het nieuwe Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Tijdens deze samenwerking zullen zo'n 130 oude drukken uit de collectie van het MEJD beschreven worden en toegevoegd aan de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen.

Concreet gaat het dus over alle werken die voldoen aan de criteria van deze bibliografische databank: gedrukt (en/of verkocht) in Vlaanderen en Brussel vóór 1801. Momenteel vindt u alvast meer dan 60 exemplaren terug in de databank, bijvoorbeeld deze Weg-wyzer voor aenkomende goud en zilversmeden die te koop werd aangeboden in Mechelen in de tweede helft van de achttiende eeuw.

De bibliotheek van het MEJD

De museumbibliotheek van het nieuwe Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD) bevat de bibliotheekcollecties van het voormalige Zilvermuseum Sterckshof en het Diamantmuseum Provincie Antwerpen. De zwaartepunten binnen de collectie hebben betrekking op (Westerse) edelsmeedkunst, historische juweelkunst, hedendaags juweelontwerp en diamant.

Naast een gespecialiseerde moderne onderzoeksbibliotheek bevat de bibliotheek van het MEJD eveneens een collectie oude drukken (ca. 450) en moderne preciosa (ca. 700). Deze twee collecties worden sinds 2015 als ‘bijzondere collecties’ bewaard en ontsloten. De zwaartepunten binnen de bijzondere collecties vallen veel ruimer dan de naam van het museum doet vermoeden. Naast werken over toegepaste kunst, edelsmeedkunst en juwelen, zijn er ook andere interessante thema’s terug te vinden, zoals beeldende kunst, architectuur, interieurkunst- en meubelkunst, geschiedenis, wereldtentoonstellingen, munt- en penningkunde, genealogie, bedrijfspublicaties, enz.

Samenwerking rond STCV

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt Vlaamse instellingen die gedrukte erfgoedcollecties beheren de mogelijkheid om samen te werken. Geïnteresseerde instellingen kunnen contact opnemen met de projectmedewerker voor meer informatie hierover. Een overzicht van alle reeds verwerkte collecties en de locaties waar STCV momenteel actief is, vindt u op onze website.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 04-11-2015
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)