Minister Gatz op overlegplatform: 'Ondersteuning erfgoedbibliotheken te beperkt'

Minister Gatz aan het spreekgestoelte in het stadhuis van Brugge

Het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken was dit jaar te gast in Brugge. Meer dan zestig collega's kwamen in de voormiddag samen in de hoofdbibliotheek Biekorf van de Openbare Bibliotheek Brugge en 's namiddags in het historische stadhuis van de stad.

De dag begon met een plaatsbezoek: een introductie op de erfgoedwerking van de Openbare Bibliotheek Brugge of een bezoek aan de tentoonstelling Westflandrica in de Proviciale Bibliotheek Tolhuis. Daarna stonden spreekbeurten over werken met vrijwilligers, collectiebeleidsplanning en de sectorinitiatieven van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op het programma. Alle presentaties van de dag zijn inmiddels online beschikbaar.

Meer beleidsaandacht voor erfgoedbibliotheken

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz sloot het platform af met een toelichting op het beleid rond erfgoedbibliotheken. De minister stelde vast dat de sector de laatste jaren een aanzienlijke evolutie heeft gekend, zichtbaarder is geworden en zelfbewuster. Erfgoedbibliotheken moeten in het toekomstig cultuurbeleid meer aandacht krijgen. Minister Gatz:

Ik ben me ervan bewust dat de ondersteuning die de Vlaamse Gemeenschap aan de sector van de erfgoedbibliotheken biedt in het huidige decreet te beperkt is. Ik wil in een beleid voor de toekomst een antwoord bieden op de vraag naar een meer volwaardige ondersteuning van deze sector.

Of dat ook meer middelen inhoudt, zal afhangen van de financiële toestand van de Vlaamse overheid. Maar als er meer ruimte komt voor cultuur zal de minister de sector van de erfgoedbibliotheken niet over het hoofd zien.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-11-2015
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)