STCV-samenwerking met Plantentuin Meise

STCV 7088621 titelpagina Manuel de l'arboriste

Vorige week ging de nieuwe STCV-samenwerking tussen de Plantentuin Meise en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek van start. Tijdens deze samenwerking zullen naar schatting een 80-tal oude drukken uit de collectie van de bibliotheek van de Plantentuin beschreven worden en toegevoegd aan de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen.

Het gaat hierbij specifiek om de werken die voldoen aan de criteria van deze bibliografische databank: gedrukt in Vlaanderen vóór 1801. De eerste exemplaren vindt u al terug in de databank. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze Les genres sexuels des plantes, établis par Linné [...] ou Manuel de botanique uit 1791 of Kruydtboeck oft Beschrÿuinghe van allerleye ghewassen, kruyderen, hesteren, ende gheboomten uit 1581.

De geschiedenis van de bibliotheek van de Plantentuin gaat terug tot de 'Koninklijke Maatschappij van Kruid-, Bloem- en Boomkwekerije der Nederlanden' opgericht tijdens de Nederlandse overheersing in 1826. Ze is een van de meest vooraanstaande in Europa op het vlak van de beschrijvende plantkunde en staat vooral ten dienste van de eigen onderzoekers, maar is ook toegankelijk voor lezers.

Samenwerking rond STCV

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek biedt Vlaamse instellingen die gedrukte erfgoedcollecties beheren de mogelijkheid om samen te werken. Geïnteresseerde instellingen kunnen contact opnemen met de projectmedewerker voor meer informatie hierover. Een overzicht van alle reeds verwerkte collecties en de locaties waar STCV momenteel actief is, vindt u op onze website.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-02-2016
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)