Witboek aanvullende financiering voor de culturele sector

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft op 24 februari het 'Onderzoek de mogelijkheden van aanvullende financiering voor de culturele sector’ gepresenteerd. De studie geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke aanvullende financieringsstromen voor zowel grote als kleine cultuurorganisaties en ook individuele kunstenaars.

Het witboek heeft ook aandacht voor crowdfunding als financieringsmodel. Boekensteun, het crowdfundingsexperiment van het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, is een van de praktijkvoorbeelden die de studie aanhaalt.

Toolbox voor crowdfunding in de culturele sector

Boekensteun leverde heel wat kennis op over wat wel en niet werkt bij crowdfunding. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek bundelde deze kennis in een online toolbox velekleintjes.be. Deze website borgt de inzichten en maakt ze beschikbaar voor de brede cultuursector.

Het volledige witboek vindt u op de website van het Departement CJSM.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-02-2016
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)