Zoeken in de tijd met het ‘Calendarium’ van de DBNL

Schermafbeelding

Vanaf vandaag is het mogelijk om in de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren te zoeken op datum of periode in de duizenden gedigitaliseerde teksten, zoals brieven en dagboeken, en in de auteursgegevens.

Deze nieuwe functie maakt het eenvoudiger om specifiek te zoeken. Welke schrijvers zijn geboren op 25 december? Wie schreven er over de Eerste Wereldoorlog of over 9/11?

Moderner uiterlijk, nieuwe mogelijkheden

Vorige maand is de vormgeving van de DBNL-site gemoderniseerd en zijn de zoekfunctie en navigatie verbeterd. Het was al mogelijk te zoeken op auteurs, titels, woorden in teksten en met behulp van topografische kaarten. Met het Calendarium is daar het aspect tijd bijgekomen. Dat levert extra mogelijkheden op om de gewenste informatie te vinden en interessante ontdekkingen te doen.

Getuigen van de Eerste Wereldoorlog

Een voorbeeld van werken met het Calendarium. Wie schreven getuigenissen over het begin van de Eerste Wereldoorlog, in de periode juli 1914 – juli 1915? Interessante (oog)getuigeverslagen geven Virginie Loveling in haar Oorlogsdagboek, en auteurs als Stijn Streuvels, Karel van de Woestijne en Frederik van Eeden.

Elke maand meer resultaten

Op dit moment bevat het Calendarium enkele honderdduizenden verwijzingen. Dat is veel, maar voor sommige periodes zijn nog weinig brieven en dagboeken beschikbaar. Die jaren leveren dus minder zoekresultaten op. Het aantal teksten in de DBNL groeit echter gestaag, zodat er elke maand veel datumverwijzingen bij komen. Het Calendarium zal dus gaandeweg steeds meer bieden.

Over DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een samenhangende, betrouwbare digitale collectie teksten met betrekking tot de Nederlandstalige letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot nu toe. De collectie vertegenwoordigt het gehele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland. De website dbnl.org wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

naar het calendarium

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 15-04-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)