Bekijk ons jaarverslag 2015 online

Titelpagina van het jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw is vanaf nu online beschikbaar. In dit document, dat de neerslag vormt van ons zevende werkingsjaar, kunt u onze initiatieven, evaluaties, onderzoeken, uitdagingen, successen, wensen, terugblikken en toekomstperspectieven van 2015 in detail bekijken.

Een greep uit het jaarverslag

Wij selecteerden voor u alvast enkele realisaties:

 • We hielden onze bezoekers up-to-date met 176 nieuws- en agendaberichten op de website. Daarnaast voegden we 25 nieuwe titels toe aan onze documentatiepagina's.
 • We zagen de lancering van het grootschalig digitaliseringsproject Nieuws van de Groote Oorlog, met maar liefst 270 000 gedigitaliseerde krantenpagina's die voorzien zijn van optische tekenherkenning (OCR).
 • Er werd een online toolbox met bruikzame handleiding uitgewerkt over crowdfunding in de culturele erfgoedsector (zie 'Vele kleintjes').
 • We voerden samen met de VVBAD een onderzoek uit naar het imago van bibliotheken en archieven en leerden dat 92% van de ondervraagden bibliotheken beschouwen als belangrijke bewaarplaatsen van ons cultureel erfgoed.
 • De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw coördineerde de nominatie van Belgische pers tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het Memory of the Worldproject van UNESCO.
 • De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw is als samenwerkingsverband en als aanspreekpunt van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel één van de stichtende organisaties van OCE (Overleg Cultureel Erfgoed), dat in maart 2015 werd opgericht.
 • De STCV-databank werd met maar liefst 3197 exemplaren verrijkt, mede dankzij lopende en nieuwe samenwerkingen.
 • De online krantencatalogus Abraham kreeg een gezicht en biedt nu nóg meer links naar gedigitaliseerde kranten aan. Daarnaast werd volop gewerkt aan datavisualisatie.
 • We startten met een valorisatieoefening rond onze twee bovenstaande databanken.
 • Flandrica beleefde haar vruchtbaarste jaar sinds de start in 2012: 98 nieuwe werken werden toegevoegd, wat het totaal op 653 brengt.

We zijn ons hecht netwerk van collega's en samenwerkingspartners erg dankbaar om 2015 alweer tot een geslaagd jaar te maken!

Meer informatie

 • Alle beleidsdocumenten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek uit de voorgaande jaren brachten we voor u samen op één overzichtelijke pagina.
 • Al onze initiatieven en projecten vindt u in de rubriek Activiteiten, voor zowel de lopende als de vorige beleidperiode.
 • Nieuwsbericht
 • |
 • 02-05-2016
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)