UPLA-schaderegistratie in KADOC gestart

UPLA KADOC schaderegistratie

Op dinsdag 17 mei is in de erfgoedbibliotheek van KADOC een UPLA-traject van start gegaan. UPLA staat voor ‘Universal Procedure for Library Assessment’ en is ontwikkeld door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Aan de hand van een representatieve steekproef worden de meest voorkomende schadebeelden van de collectie in beeld gebracht. Via UPLA krijgt het KADOC op een snelle manier een totaalbeeld van de schade in haar bibliotheekcollectie. Zo kan de bibliotheek een aangepast bewaarbeleid ontplooien.

Het traject wordt in KADOC uitgevoerd door een professionele boek- en papierrestaurator, daarin bijgestaan door medewerkers van de erfgoedbibliotheek die een opleiding rond schadeherkenning hebben gevolgd. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Schadeatlas bibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Het UPLA-project fungeert als pilotproject in de context van de Leuvense erfgoedbibliotheken (naast KADOC ook de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven en de Maurits Sabbebibliotheek). Zij hebben samen een traject opgestart dat tot doel heeft een vervolgplan uit te werken voor de schaderegistratie, gekoppeld aan hun preservatie- en digitaliseringsbeleid. Voor de schaderegistratie op stukniveau wordt een procedure ontwikkeld waarbij de schade op een consistente manier in de catalogus wordt geregistreerd. Dat moet leiden tot een beleidsinstrument rond schaderegistratie. Op die manier kunnen preservatiebeleid en investeringen op een meer gerichte manier op de schadebeelden worden afgestemd.

Meer informatie over UPLA, de Schadeatlas en de manier waarop u het model kan toepassen vindt u op de website van UPLA.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-06-2016
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)