Ontzuren .... of niet

verzuring, verzuurd papier, brittle, bros

Verzuring van papier is een tikkende tijdbom in papieren erfgoedcollecties en is dus een voortdurende bezorgdheid van erfgoedbibliotheken. Daarom werden procedés ontwikkeld en verfijnd om de documenten te ontzuren. Tegenwoordig is massaontzuring, onder ander door de mogelijkheden van digitalisering, minder gangbaar. Voor sommige collecties blijft het evenwel zinvol om na te gaan of ontzuren een goede keuze is voor het behoud van papier.

Onderzoek Metamorfoze

Om collectiebeheerders te helpen bij het maken van deze keuze, onderzocht Bureau Metamorfoze uit Nederland deze problematiek. Dit resulteerde in het verslag en het bijhorende schema ‘Ontzuren en/of digitaliseren’, dat kan dienen als hulpmiddel om keuzes te maken voor het wel of niet ontzuren.

Conclusie

Als het papier aan een aantal voorwaarden voldoet, is ontzuren een efficiënte manier om versnelde degradatie van papier tegen te gaan. Die voorwaarden zijn de mate van verkleuring van papier, maar vooral ook de technische gegevens, de waarde en betekenis van het object, de kosten van voorbereiding en behandeling en de beschikbare middelen. Door deze aspecten in het besluitvormingsproces mee te nemen en te wegen, kan men een verantwoorde beslissing nemen over het wel of niet ontzuren voor het behoud van (de informatie in) dat specifieke object of die collectie.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-07-2016
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)