Nieuw op Flandrica.be uit Museum Plantin-Moretus

Bladmuziek

De eerste muziekdruk van Plantijn, een zeldzaam handschrift van rederijkersspelen, de 36-regelige Bijbel (niet van Gutenberg), Antwerpse onheilstijdingen, de Nederlandse Utopie, een kruidboek met 2.187 (!) ingekleurde houtsneden, de beeldenstorm op rijm, de twaalf meter lange intocht van Karel V, een mooie maar slechtverkopende atlas, een brandstapelprimeur, wilde mannen, rechtopstaande apen en fraai geïllustreerde stichtelijke literatuur: hieraan kan werkelijk elke boekenliefhebber zijn hart ophalen.

Sinds vorig jaar doet de bibliotheek van het Museum Plantin-Moretus mee aan Flandrica.be. En met enthousiasme: deze maand voegen ze maar liefst eenentwintig integraal gedigitaliseerde werken uit hun collectie toe aan de online erfgoedbibliotheek. Allemaal even bijzonder en voorzien van een korte toelichting.

Volgende keer: digitale aanwinsten uit de Openbare Bibliotheek Brugge.

Nieuw uit Museum Plantin-Moretus

Biblia Latina (Bamberg 1460)
de la Hèle, Georges, Orlando Lassus, Cyprianus de Rore, Thomas Crecquillon & Josquin des Prez, Octo missae quinque, sex et septem vocum (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1578)
Lawet, Robert, Twee schoone spelen van de vroome vrauwe Judith ende van Holifernes (1577)
More, Thomas, De utopie (Antwerpen: Hans de Laet 1562)
Portantius, Joannes, Beschrijvinghe der nieuwer cometen, met aenwijsinge ende vermaninge wat zy bedieden ende voortbrenghen sal (Antwerpen: Franciscus I Raphelengius 1577)
Alvarez de Toledo, Fernando, Declaration des justes causes du saccaigement de la ville de Malines (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1572)
Index expurgatorius librorum qui hoc seculo prodierunt ... erroribus inspersis ... fellibus permixtis, juxta ... concilii Tridentini decretum (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1571)
de Jode, Gerard, Lucas van Doetechum (ill.) & Joannes I van Doetechum, (ill.), Speculum orbis terrarum (Antwerpen: Gerard Smits & Gerard de Jode 1578)
de Lobel, Matthias, Kruydtboeck oft beschrijvinghe van allerleye ghewassen, kruyderen, hesteren, ende gheboomten (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1581)
Cock, Hieronymus (ill.), Joannes II van Doetechum (ill.) & Lucas van Doetechum (ill.), La magnifique, et sumptueuse pompe funebre faite aus obseques, et funerailles du tresgrand, et tresvictorieus empereur Charles cinquieme (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1559)
Arias Montanus, Benedictus, Montis Domini totiusque sacri templi exemplum ex antiquis descriptionibus ... ad Apparatus sacri instructionem (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1578)
Frans van Anjou, Ordinantie ghemaeckt op t'stuck vande admiraliteyt, ende teghens de zee-rovers (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1583)
Arias Montanus, Benedictus & Philips Galle (ill.), David: hoc est virtutis exercitatissimae probatum Deo spectaculum (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1575)
Sluperius, Jacobus, Omnium fere gentium, nostraeque aetatis nationum, habitus & effigies (Antwerpen: Joannes I Bellerus & Gillis van den Rade 1572)
Die gulden letanie vander passien ons heeren Jhesu Christi (Antwerpen: Adriaen van Liesvelt 1494)
Corte verhalinghe vande beeldtstormerye, geschiet binnen dese Nederlanden (Antwerpen: Gerard Speelmans 1566)
Houwaert, Jean Baptista, Sommare beschrijvinghe vande triumphelijcke incomst vanden ... aerts-hertoge Matthias, binnen die princelijcke stadt van Brussele (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1579)
Die VII getiden op die Passie Ons Heere (Antwerpen: Thomas van der Noot 1510)
Clusius, Carolus, Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam provincias observatarum historia, quatuor libris expressa (Antwerpen: Christoffel Plantijn 1583)
Reckenhofer, Martin, Historia de duobus augustinensibus, ob evangelii doctrinam exustis Bruxellae, die trigesima junii anno Domini MDXXIII (Bazel: Andreas Cratander 1523)
Supplicatie aen sijn hoocheyt, ende heeren des Raets van State, overgegeven door de inwoonders deser Nederlanden, welccke protesteren, dat sy begeren te leven nae de reformatie des Evangeliums. Den xxii. dach junii, 1578 (Antwerpen: Christianus Hauwelius 1578)
  • Nieuwsbericht
  • |
  • 02-08-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)