Nieuw op Flandrica.be uit de Boekentoren

Pagina met houtsnede

Voor de internationale tentoonstelling 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal' die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek momenteel voorbereidt geeft de Universiteitsbibliotheek Gent maar liefst tien postincunabelen in bruikleen. Vanaf nu zijn ze ook te vinden in de online erfgoedbibliotheek Flandrica.be.

De werken behandelen uiteenlopende onderwerpen, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: ze dateren uit de eerste helft van de zestiende eeuw. In deze periode krijgt het boek de vorm zoals wij die kennen. De tentoonstelling plaatst boeken uit die tijd tegenover de sociale media van vandaag. Daarbij zijn heel wat verrassende overeenkomsten te ontdekken.

De meeste van de onderstaande exemplaren uit de Boekentoren waren al online te vinden via Google Books. Maar als de Gentse universiteitsbibliotheek werken in bruikleen geeft, worden ze eerst hoogwaardig gedigitaliseerd. Mocht er iets met een boek gebeuren, dan is er altijd de digitale kopie om op terug te grijpen. Bijkomend voordeel is dat de boeken in superhoge kwaliteit te bewonderen zijn in de beeldbank van de Universiteit Gent.

Universiteitsbibliotheek Gent

Fragment uit Floris ende Blancefloer (Antwerpen: Doesborch, Jan van [ca. 1517])
Een schoon troostelijc ende vruchtbaer boecxken, leerende eenen kersten mensche hoe hij alle temptacien alle druck ende liden van dit ellendighe dal der tranen verwinnen sal. Ende heet int latijn Tessaradecas (Antwerpen: Claes de Grave 1521)
Alardus Amstelredamus, Ritvs edendi paschalis agni, decem item plagæ, siue clades, quibus olim ob Pharaonis impiatatem, misere diuexata est AEgyptus (Antwerpen: Doen Pietersz 1523)
Anna Bijns, Iste est pvlcher & syncerus libellus, continens in se plura loepida, & artificiosa cantica compositus in lingua vernacula, subtili rhetorismo refutans errores emergentes ex maledicta Lutheranorum secta (Antwerpen: Willem Vorstermans 1529)
Andreas Althamer, Kinder leere. Dat Christen ghelooue. Die thien gheboden. Den Vader onse. Van de wet. Ende Euangelie (Antwerpen: Matthias Crom 1542)
Godschalk Rosemondt, Dit boecxken is seer profitelijken ghelesen voor die ellendighe arme gheuanghen sielkens dye hier onder ons ligghen verwachtende troost inden donckeren kercker des vegheuiers (Antwerpen: Michiel Hillen van Hoochstraten [ca. 1517])
Refereynen int vroede, int Zotte, int Amorueze. Vertooght binnen Ghendt by de xix. cameren van Rhetorijcken aldaer comparerende den xx. in April M.D. neghen ende dertigh (Gent: Joos Lambrecht 1539)
Petrus Apianus, La cosmographie (Antwerpen: Gillis Coppens van Diest 1544)
Karel V, Mandament der Keyserlijcker Majesteit met dintitulatie ende declaratie vanden gereprobeerde boecken gheschiet bijden Doctoren inde faculteit van Theologie in Duniuersiteit van Loeven: duer dordonnantie ende beuel der seluer K. M (Leuven: Servaes van Sassen 1546)
Catalogvs omnivm Erasmi Roterodami lucubrationum, ipso autore (Leuven: Dirk Martens 1523)

Meer recente aanwinsten op Flandrica.be

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 29-08-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)