Rapport over digitaal erfgoed in Vlaanderen

Taartdiagram 'open data'

In 2014 polste de bevraging voor het Cijferboek cultureel erfgoed voor het eerst naar het duurzaam beheer van digitaal erfgoed. FARO stelde op basis hiervan een rapport samen over de digitale collecties en de digitale infrastructuur die de erfgoedorganisaties beheren, en over hun digitaliseringsactiviteiten.

Van de 128 erkende erfgoedorganisaties die het Cijferboek 2014 invulden waren er 99 organisaties (81%) die digitaliseringsactiviteiten ontwikkelden of digitale collecties beheerden. De resultaten geven dan ook een goed beeld van de globale status van het beheer van het digitaal erfgoed.

Het rapport legt ook een aantal pijnpunten bloot:

 • De meeste organisaties voeren de digitaliseringsactiviteiten in huis uit, op vrij kleine schaal en met beperkte middelen en minimale personeelsinzet.
 • 25% van de collecties zou gedigitaliseerd zijn, maar voor
  documentair erfgoed is dat aandeel veel lager.
 • Slechts een vierde van de gedigitaliseerde collecties is online toegankelijk. De belangrijkste rem is  wellicht (de kost van) het auteursrecht.
 • De meeste organisaties weten niet in welke mate hun digitale collecties geconsulteerd of gebruikt worden.
 • De status van de digitale langetermijnbewaring is zorgwekkend te noemen.
 • Slechts kleine groep instellingen verzamelt born-digital collecties met het oog op langetermijnbewaring.

De pijnpunten liggen in dezelfde lijn als de conclusies uit eerdere rapporten over dit onderwerp.1 2

Het volledige rapport vindt u op de website van FARO.

Over het Cijferboek

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt sinds 2010 tweejaarlijkse cijfergegevens over de werking van de erkende en landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. Het Cijferboek is een initiatief van het steunpunt FARO en de Afdeling Cultureel Erfgoed van het Departement CJSM. Met het instrument willen de initiatiefnemers de evolutie van de werking van de (erkende) cultureel-erfgoedsector monitoren.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 19-10-2016
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)