Nieuw op Flandrica.be uit de Universiteitsbibliotheek KU Leuven

Technische tekening van een afroommachine

De Universiteits­­­bibliotheek KU Leuven brengt weer heel uiteen­­lopende werken naar Flandrica.be. Ze put dan ook uit de zeer diverse erfgoed­collecties van het Tabularium, de Maurits Sabbe­bibliotheek en de Campus­bibliotheek Arenberg.

In deze bijdrage dus zowel poëzie uit de vroege twintigste eeuw als een verhandeling over werktuigbouwkunde en een sjiek gebedenboekje. De KU Leuven digitaliseerde ook enkele titels uit de zestiende eeuw die werden uitgeleend voor de tentoonstelling 'Connect: 2 media, 1 verhaal'.

Universiteitsbibliotheek KU  Leuven

Angeli, Petrus, Preparationes ante missam dicendae a sacerdotibus seu laicis secundum consuetudinem Romanae Ecclesiae cum piis orationibus ex fontibus Sacrae potissium Scripturae excerptis. Leuven 1582.
van de Woestijne, Karel, Het vader-huis. Haarlem 1903.
van de Woestijne, Karel, Gedichten van Karel van de Woestijne: gekozen uit zijn bundels Verzen, De gulden schaduw, De modderen man, Het zatte hart, God aan zee, Het berg-meer en uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op 10 maart 1928. Haarlem 1928.
Buysse, Cyriel, Guustje en Zieneken: schetsen uit het boerenleven. Gent 1887.
van Ostaijen, Paul, Music-Hall: verzen. Antwerpen 1916.
Everaerts, Nicolaas, Topicorum seu De locis legalibus liber. Leuven 1516.
Clichtoveus, Judocus, De bello et pace opusculum, christianos principes ad sedandos bellorum tumultus & pacem componendam exhortans. Parijs 1523.
Amerotius, Hadrianus, Compendium Græcæ grammatices: perspicua breuitate complectens, quicquid est octo partium orationis. Leuven 1520.
Apianus, Petrus, Cosmographicus liber Petri Apiani mathematici. Antwerpen [1533].
Corte beschryvinghe van de vier uyttersten van de mensch ... met bijvoeginge vande ... des vagheviers ... hierbij suldij ook sien den familien boom vande ... Petrus Beullens ... als ook met bijvoeginge verschijde steden soo van Brabant als van andere landen. Brussel? 1777.
Vanden Clooster, C., Handt. Boeck. Der catholycke ende godturuchtighe menschen. Brussel 1642.
Missale ad verum cathedralis ecclesie Traiectensis ritum: vniuersis eiusdem dioceseos institutis ac nouis festisque compositis facilimo indice annotatis. Antwerpen 1540.
Adriaensen, A. & Ach. Haentjens, Werktuigkunde: eenige grondbeginsels der werktuigkunde in de melkerij toegepast. Leuven 1901.
Bouché, Martin (ill.), Descriptio terribilis cometæ anni 1680, & 1681. Leuven? 1684?.

Meer recente aanwinsten op Flandrica.be

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-10-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)