Nieuwe dienstcoördinator Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

Covers van boeken uit DBNL

Ryanne Keltjens is de nieuwe dienstcoördinator van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) bij de Koninklijke Bibliotheek in Nederland. Haar belangrijkste taak: ervoor zorgen dat de DBNL zoveel mogelijk naar tevredenheid van alle gebruikers functioneert.

Dienstcoördinator

Ryanne Keltjens studeerde Nederlandse literatuur en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en kreeg daarna een promotieplaats aan dezelfde universiteit. Zij hoopt in 2017 te promoveren op een onderzoek naar cultuurbemiddeling in publiekstijdschriften tussen 1920 en 1940. Bij dit onderzoek heeft ze vrijwel dagelijks van de DBNL gebruik gemaakt en het thema cultuurbemiddeling ligt haar ook persoonlijk na aan het hart.

Als dienstcoördinator van de DBNL is Ryanne Keltjens aanspreekpunt, initieert ze aanpassingen en uitbreidingen, zorgt ze voor de afstemming met externe samenwerkingspartners en interne collega’s, signaleert ze ontwikkelingen en trends in het gebruik en is ze medeverantwoordelijk voor het beleid en de communicatie.

Over de DBNL

De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

De DBNL-collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland.

Vlaamse betrokkenheid

De beleidsmatige aansturing van de DBNL gebeurt door de Commissie DBNL die is samengesteld uit vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Nederland en van de Nederlandse Taalunie. Voor Vlaanderen hebben An Renard (Vlaamse Erfgoedbibliotheek/Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) zitting in de commissie.

Daarnaast levert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek via stafmedewerker David Coppoolse de secretaris voor de werkgroep Content, die de Commissie DBNL adviseert over de collectievorming. Voor Vlaanderen zijn Geert Buelens (Universiteit Utrecht, voorzitter) en Paul Buschmann (Universiteit Gent) lid van deze werkgroep.

De werkgroep laat zich ondersteunen door een pool van deskundigen die alle aandachtsgebieden van de collectievorming afdekt. Daarin zijn de volgende Vlamingen opgenomen: Koen Calis (Openbare Bibliotheek Brugge), Jeroen Deploige (Universiteit Gent), Steven Delarue (Universiteit Gent), Mike Kestemont (Universiteit Antwerpen), Veerle Uyttersprot (Universiteit Gent) en Bert Van Raemdonck (KANTL).

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 28-10-2016
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)