Bibliotheek Kardinaal d’Alsace erkend als Vlaams Topstuk

Kardinaal d'Alsace (L. Watteeuw)

De achttiende-eeuwse Bibliotheek Kardinaal d’Alsace is sinds kort integraal erkend als Vlaams Topstuk. Deze bibliotheek, een verzameling van bijna 12.000 boekbanden, werd samengesteld door Thomas-Philippe d’Alsace de Boussu (1679-1759), aartsbisschop van Mechelen. De collectie was bedoeld als ‘openbare’ bibliotheek ten behoeve van de clerus te Mechelen en telde zo’n 9.400 titels, waarvan er op dit moment 3000 bewaard zijn. Het gros daarvan wordt vandaag in Vlaanderen bewaard en ter beschikking gesteld voor onderzoek op twee locaties: in de Maurits Sabbebibliotheek van de KU Leuven en in het Stadsarchief van de Stad Mechelen.

Unieke collectie

De Bibliotheek Kardinaal d’Alsace geldt als een uniek voorbeeld van een religieus-wetenschappelijke collectie uit de achttiende eeuw, opgericht ten bate van de seculiere geestelijkheid. Kardinaal d’Alsace gaf de collectie immers een semi-openbaar karakter door ze open te stellen voor de talrijke kanunniken, priesters, seminarieprofessoren en andere leden van de seculiere geestelijkheid in de Mechelen. De collectie kwam op professionele wijze tot stand en is helder georganiseerd. Het is de enige religieus-wetenschappelijke bibliotheek in Vlaanderen van voor de Franse Revolutie waarvan de inhoud op exemplaarniveau bekend is en waarvan een belangrijk deel tot op vandaag bewaard is gebleven als een afzonderlijke collectie. Door de opname op de Vlaamse Topstukkenlijst wordt de unieke cultuurhistorische waarde ervan bevestigd.

Boeken-EHBO

Met de steun van het Fonds Baillet Latour (Koning Boudewijnstichting) werden in 2016 meer dan 3000 volumes van de Bibliotheek Kardinaal d’Alsace geconserveerd. Dit ‘boeken-EHBO’-project werd uitgevoerd door het Book Heritage Lab (Expertisecentrum voor Boek en Erfgoed), verbonden aan de Universiteitsbibliotheek en de Maurits Sabbebibliotheek van de KU Leuven.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 20-12-2016
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)