Toolbox voor EU-financiering online

Eurobankbiljetten onder vergrootglas

Het ondersteunende Europese beleidsinstrumentarium biedt veel mogelijkheden die tot op heden echter weinig bekend zijn binnen de Vlaamse Culturele en Creatieve Sectoren (CCS). Ze worden binnen Vlaanderen nauwelijks benut. Met de toolbox EU-financiering wil de Vlaamse overheid hierin verandering brengen.

De toolbox bundelt de voor de CCS meest relevante EU-instrumentaria in één overzicht. In eerste instantie maakt u een selectie op basis van de door u gehanteerde organisatievorm. Aansluitend kiest u welke prioriteiten op uw praktijk van toepassing zijn. Zo krijgt u enkel te zien wat relevant is voor uw activiteiten binnen het culturele en creatieve veld.

naar de toolbox

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 03-01-2017
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)