Lancering subsidiereglement pilootprojecten waarderen

Gevel Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Met een nieuwe subsidielijn maakt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het mogelijk om pilootprojecten op te starten voor het waarderen van cultureel erfgoed. In 2017 en 2018 wordt hiervoor telkens 500.000 euro op de begroting voorzien.

Voor de eerste ronde van 2017 kunnen individuele erfgoedbibliotheken helaas geen project indienen. Enkel landelijke spelers komen in aanmerking. Na evaluatie van die projecten wordt het ‘subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen’ mogelijk uitgebreid.

Om die reden wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek graag in kaart brengen welke erfgoedbibliotheken plannen of zelfs ervaring hebben met een waarderingstraject. We vragen de betrokken bibliothecarissen om hiervoor contact op te nemen met stafmedewerker David Coppoolse. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil namelijk voor de eerste ronde een voorstel indienen op maat van de sector van de erfgoedbibliotheken. De deadline hiervoor is 1 april 2017.

Waarderingspraktijk gezocht

Erfgoed benoemen en bewaren vraagt dagelijks om strategische investeringen en beslissingen, zowel voor roerend als voor immaterieel cultureel erfgoed. Een doordacht waarderingsbeleid is dus onontbeerlijk bij alle aspecten van cultureel-erfgoedwerking. Internationaal zijn er heel wat voorbeelden van participatieve waarderingstrajecten die tot effectieve resultaten hebben geleid.

Hoewel er ook al waarderingspraktijken en -ervaringen zijn in Vlaanderen, is er op dit ogenblik nog te weinig ervaring met het begeleiden en het toepassen van systematische waardering van cultureel erfgoed zowel in als over de verschillende organisaties en deelsectoren heen, en in een ‘ketenregie’ vanaf het moment van benoemen tot het moment van (her)bestemmen van cultureel erfgoed.

Toelichting subsidiereglement

FARO richtte in het voorjaar van 2016 al een sectorbrede werkgroep op rond waarderen, die momenteel basisnormen- en begrippen én een toolbox ontwikkelen voor collectiewaardering. Het is tevens een overlegplatform waarbij kennis en expertise gedeeld worden.

Op 20 februari, na de bijeenkomst van de Faro Werkgroep Waarderen, geeft het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een toelichting over de context, criteria en aanvraagprocedure voor het nieuwe subsidiereglement. U kan zich hiervoor online inschrijven.  

Op het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken in mei zal eveneens een toelichting gegeven worden over waarderen en de plannen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hierrond. De exacte datum van het Overlegplatform wordt binnenkort bekendgemaakt.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 27-01-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)