Meer teksten beschikbaar via DBNL.org dankzij collectieve rechtenovereenkomst

Ondertekening overeenkomst Lira en KB

Voor de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek (KB) met auteurs­rechten­organisatie Stichting Lira een overeenkomst getroffen waarmee de rechten van schrijvers collectief worden geregeld. De DBNL bevat heel wat teksten die door auteursrechtelijke beperkingen niet online beschikbaar waren. Veel van die tijdschriftartikels en boeken worden nu raadpleegbaar.

Hoewel deze overeenkomst vooral Nederlandse auteurs aanbelangt, zijn ook de werken van Vlaamse auteurs hierin betrokken. Zo zullen alle door Vlamingen in Nederlandse tijdschriften gepubliceerde teksten die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn weldra te lezen zijn op de DBNL. De overeenkomst omvat ook boeken, namelijk alle boeken van Vlaamse auteurs die vóór 1940 in Nederland zijn uitgegeven, met opnieuw als voorwaarde dat deze niet meer in de handel te verkrijgen zijn.

De partners achter de DBNL (de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de KB) streven ernaar zoveel mogelijk teksten digitaal beschikbaar te stellen, met respect voor de belangen van de makers. Collectieve overeenkomsten bieden daarbij een oplossing voor de vaak moeizame en kostbare zoektochten die nodig zijn voor regelingen met individuele auteurs. Het streven is om in de toekomst ook de rechten op in België uitgegeven werken in de DBNL collectief te regelen, via afspraken met Belgische auteursrechtenorganisaties.

Over DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 09-05-2017
  • |
  • Charles Derre