Vacature: Domeincoördinator-archivaris Universiteit Antwerpen

Houten kistjes met glaspositieven

De UAntwerpen wil een universiteitsarchief uitbouwen op een professionele en duurzame wijze. De taken van deze nieuw op te richten dienst omvatten zowel het beheer van het Universiteitsarchief en de daarbij horende archieftaken als alles op het vlak van het digitaal dossierbeheer.

Het Departement Bibliotheek zoekt daarom een voltijds Domeincoördinator-archivaris.

Jouw opdracht

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Je ondersteunt het Departement Bibliotheek in het ontwikkelen, voorbereiden, implementeren, analyseren en evalueren van het archiefbeleid:
  • Je voert een grondig onderzoek naar de verschillende archieven binnen de Universiteit Antwerpen en detecteert de behoeften van de informatiebeheerders in de verschillende entiteiten.
  • Op basis van onderbouwde en geïntegreerde oordelen stel je heldere en overtuigende beleidsnota’s op.
  • Je werkt in overleg met het managementteam het archiefbeleid voor de Universiteit Antwerpen uit. Dit beleid heeft betrekking op zowel het papieren als het digitaal archief. Je houdt hierbij rekening met de actualiteit, de wetgeving en de trends binnen het werkveld.
  • Je laat niet na je kennis van hedendaags documentbeheer te verdiepen, zowel papieren als digitaal documentbeheer.
 • Je waakt over de uitvoering van de beleids- en uitvoeringsplannen binnen het Universiteitsarchief en je leidt het Universiteitsarchief operationeel waarbij je ook instaat voor de goede verstandhouding met interne en externe contacten:
  • Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking van de dienst: aansturen medewerkers, leeszaalwerking, documentaanvragen, etc.
  • Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en het beheer van de administratieve (papieren en digitale) archieven. Voor de verwerking en ontsluiting maak je gebruik van de archiefmodule in Brocade.
  • Je houdt toezicht op en begeleidt de verschillende entiteiten binnen de universiteit bij dossierbeheer en overdrachten.
  • Je begeleidt de entiteiten bij het opstellen van digitale klassementen.
  • Je stelt selectielijsten op en houdt ze actueel.
  • Je verzorgt informatiesessies en geeft opleidingen aan informatiebeheerders binnen de universiteit.
  • Je neemt inhoudelijk en organisatorisch deel aan interne of organisatiebrede projecten. Dit kan gaan van tentoonstellingen tot projecten met andere diensten of faculteiten binnen de universiteit.

Bij toerbeurt word je ingeschakeld voor de dienstverlening ’s avonds en op zaterdag. Je houdt daarbij rekening met de opgelegde instructies en de regelgeving, met het oog op de realisatie van de doelstellingen.

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een Master diploma. Een Master of Master na Master in de Archivistiek is een grote troef.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een overheids- of bedrijfsarchief.
 • Je kan vlot overweg met MS Office.
 • Je hebt grote affiniteit met ICT, meer bepaald met betrekking tot archief- en documentbeheer.
 • Je hebt kennis van:
  • archiefwetgeving, archieforganisatie en de deontologische code voor archivarissen;
  • relevante wet- en decreetgeving, waaronder openbaarheid, privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  • digitaal informatiebeheer en digitale lange termijnbewaring;
  • theorieën en methodologieën van het hedendaags documentbeheer.
 • Schriftelijk en mondeling ben je in staat je boodschap helder en overtuigend over te brengen.
 • Je beschikt naast het Nederlands ook over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels en het Frans.
 • Je hebt een groot organisatietalent en zorgt ervoor dat je projecten en activiteiten optimaal aanpakt en opvolgt. Hierbij houd je rekening met de impact ervan op andere entiteiten.
 • Je bent samenwerkingsgericht. Netwerken doe je gedreven en met veel plezier om zo eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren.
 • Andere kernwaarden binnen de Universiteit Antwerpen zijn: klantgericht, integer, creatief en kwaliteitsgericht.

Wij bieden

 • een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met mogelijkheid tot vaste benoeming;
 • een brutomaandwedde in gradenvork 8-10, die doorgaans in de aanvangsgraad 8 start. Afhankelijk van relevante anciënniteit varieert de aanvangsgraad van 3.299,58 euro tot 5.009,11 euro. Meer informatie over onze loonschalen en andere voordelen vind je hier op onze website.
 • maaltijdcheques;
 • 35 vakantiedagen + 2 weken collectieve sluiting (één week in augustus en één week tussen Kerstmis en Nieuwjaar);
 • een fietsvergoeding (0,18 euro per kilometer);
 • een volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer;
 • een flexibele arbeidstijdregeling.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren en dat tot uiterlijk 31 mei 2017.
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je terecht bij sollicitatiesatp@uantwerpen.be.
 • Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met mevr. Trudi Noordermeer, hoofdbibliothecaris, tel 03 265 44 40.

De Universiteit Antwerpen is een gezinsvriendelijke organisatie, met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 11-05-2017
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)