Uitvoeringsbesluit krijgt tweede principiële goedkeuring

Staakkaarten met taalaantekeningen Guido Gezelle

Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC), keurde de Vlaamse Regering op 5 mei 2017 opnieuw principieel het besluit goed dat uitvoering geeft aan het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. Het besluit voorziet meer specificaties en procedures voor de verschillende onderdelen van het decreet. Over dit Uitvoeringsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Enkele wijzigingen

Na het advies van de SARC werden een aantal aanpassingen aangebracht in de tekst. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op de criteria voor het kwaliteitslabel, de indeling en de werkingssubsidies:

  • kwaliteitslabel en regionale indeling: een langere toegelaten sluitingsperiode is voorzien
  • publieksbereik musea: er wordt meer rekening gehouden met het ‘toeleiden naar’ het publiek  (bv. via digitale weg of extra-murosactiviteiten). Het bezoekersaantal voor cultureel-erfgoedinstellingen werd verhoogd naar 120.000. Voor regionaal ingedeelde musea werd dit verlaagd naar 15.000
  • goed bestuur: er wordt meer rekening gehouden met de situatie van steden en gemeenten. Daarnaast is er ook een overgangsperiode voorzien zodat er pas tegen het einde van de beleidsperiode aan deze criteria moet voldaan zijn (behalve voor cultureel-erfgoedinstellingen).

Een volledig overzicht van de aanpassingen vindt u in de nota aan de Vlaamse Regering.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 19-05-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)