Biekorfsessies: 'O wonderlic werc' op YouTube

Biekorfsessies op YouTube - Openbare Bibliotheek Brugge

In haar Biekorfsessies zet de Openbare Bibliotheek Brugge een aantal van haar erfgoedtopstukken in de kijker. Een nieuw filmpje werd hieraan toegevoegd: het vijftiende-eeuws handschrift 'O wonderlic werc' is nu ook op YouTube te bewonderen.

Aan de hand van een kort filmpje geeft een wetenschappelijk medewerker op een toegankelijke manier uitleg over een erfgoedstuk uit de collectie. 'O wonderlic werc' is het zesde filmpje in de Biekorfsessies en beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Het verluchte handschrift is een devotieboek, met vijf berijmde gebeden en één korte prozatekst met uitspraken van de kerkvader Gregorius de Grote. Het huidige handschrift maakte oorspronkelijk deel uit van een meer omvattend getijdenboek, dat tot stand kwam in Brugge, kort na het midden van de vijftiende eeuw. Twee gedichten in het handschrift zijn van Brugs stadsdichter Anthonis de Roovere. Het is meteen de oudste bron waarin deze teksten van De Roovere voorkomen.

Bekijk hier ook de andere filmpjes uit de Biekorfsessies.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 13-06-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)