Cultuursector peilt naar het CultuurContentement

Logo CultuurContentement

OCE, de VVBAD en vier andere koepelorganisaties uit de cultuursector lanceren een burgerbevraging onder de naam CultuurContentement. Met een pittige vragenlijst peilen ze naar de lokale cultuurtevredenheid van de Vlaming. Ook erfgoed en bibliotheken komen aan bod.

Hoe content ben jij?

Wat verwachten burgers in Vlaanderen en Brussel van het cultuurbeleid in hun gemeente? Hoe is het gesteld met de (amateur)kunsten, de bibliotheken, de cultuur- en gemeenschapscentra, het erfgoed, het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk... in Vlaanderen en Brussel? Maken de gemeentebesturen die verwachtingen waar? Om dat te weten te komen werd CultuurContentement ontwikkeld, een bevraging die enkel 12 minuten van je tijd inneemt. Tot eind oktober kan de vragenlijst anoniem ingevuld worden.

Ga naar de bevraging

Hoe staat het met het CultuurContentement in jouw gemeente?

De opgeworpen vragen en conclusies zullen aanleiding geven tot uitdagende discussies, verheven debatten en sterke toekomstplannen. Dat is nodig, want in 2018 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Hoog tijd dus om de aandacht op het belang van lokaal cultuurbeleid te vestigen.

Gemeenten waar meer dan 100 inwoners de enquête invulden, ontvangen een persoonlijk rapportje. Zo kunnen ze nog meer op maat debatteren en rekening houden met het contentement van hun burgers.

Promoot CultuurContentement

Initiatiefnemers

CultuurContentement is een initiatief van zes sectororganisaties die elke dag ijveren voor een werkbare cultuursector:

 • Forum voor Amateurkunsten
 • FOV, Federatie sociaal cultureel werk
 • oKo, overleg kunstenorganisaties
 • OCE, Overleg Cultureel Erfgoed
 • VVBAD, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie
 • VVC, Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra

Zij zijn vooral benieuwd naar de appreciatie en verwachtingen van  inwoners over heel Vlaanderen en Brussel. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om cultuur en hoe waarderen zij de inzet van hun gemeente?

Meer weten? Surf dan naar de website van CultuurContentement.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 13-06-2017
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)