PBL en SBH smelten samen tot Bibliotheek Hasselt Limburg

Foto gevel PBL

Aanleiding

In 2014 kondigde de Vlaamse regering aan dat provincies niet langer persoonsgebonden taken op zich mogen nemen. Dit werd in 2016 geformaliseerd in een decreet dat onder andere inhoudt dat onze Limburgse partnerbibliotheek een nieuwe eigenaar krijgt, in dit geval de stad Hasselt.

Een logische stap

De Provinciale Bibliotheek Limburg (PBL) en de Stedelijke Bibliotheke Hasselt (SBH) vormen nu al een aanvullend geheel binnen het grondgebied van Hasselt. Ze hebben allebei een zeer goede en betekenisvolle werking, weliswaar met elk hun eigen stijl en accent. Een werking die al langer op mekaar afgestemd wordt onder de noemer "Bibliotheken in Hasselt". Zo werden in het verleden o.a. afspraken gemaakt over aankoop van collecties en over de werking ten opzichte van doelgroepen. Ook werd er samengewerkt in een gemeenschappelijke adviesraad. 

De overname van de PBL door stad Hasselt kent een aantal zeer relevante voordelen.

  • Hasselt wil haar rol als centrumstad en onderwijsstad meer dan volwaardig opnemen, de PBL zal hier een belangrijke bijdrage toe leveren.
  • Hasselt wil nog meer inzetten op kruisverbanden tussen de brede bibliotheekwerking, het erfgoedbeleid (archief, musea, erfgoedcel) en het cultuurbeleid (andere culturele instellingen)
  • Stad Hasselt wordt door deze overname naast onder meer Brugge partner in het netwerk van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

1+1=3

Rekening houdend met haar opdracht, de huidige impact van haar werking en haar samenwerkingsverbanden, is stad Hasselt bereid om de PBL over te nemen. Stad Hasselt zal de SBH samenvoegen met de PBL en laten samensmelten tot één sterke werking met zowel een lokale, regionale als Vlaamse impact.

De klassieke uitleenfunctie blijft in beide vestigingen centraal staan, met daarnaast de nadruk op studie- en werkfaciliteiten, cursussen, lezingen, workshops, …

Daarnaast zullen accenten gelegd worden:

  • De centrale werking vanuit de vestiging aan het Dusartplein zal zich hoofdzakelijk blijven richten op studenten, jongeren en gespecialiseerde informatiezoekers, zonder een breed aanbod voor alle Hasselaren uit het oog te verliezen.
  • De gebieds- en themagerichte werking vertrekt vanuit de vestiging in Kuringen. Het gebouw in Kuringen wordt vernieuwd en heringericht als een "belevingsbibliotheek" voor kinderen, gezinnen en het basisonderwijs.

Een vernieuwde werking die zich vertaalt in tal van voordelen voor de bezoekers.  Zo zal ze het hoogst aantal openingsdagen en –uren in Limburg en Vlaanderen tellen. Ze zal 7 dagen op 7 geopend zijn met 59,5 openingsuren per week. En op termijn zal het ook mogelijk zijn om documenten in te leveren in een vestiging naar keuze.

De overname van de PBL hangt samen met de overdracht van de door de provincie Limburg geïnvesteerde middelen voor werking en personeel aan stad Hasselt. Na uitgebreide inventarisatie en onderhandelingen met de Vlaamse overheid spreken we nu over een budget van 4.953.000 euro. Daarnaast zijn er garanties dat de opdracht en de werking van de huidige PBL en SBH in de nieuwe fusiebibliotheek voor de lange termijn gegarandeerd blijven.

Lees hier het volledige persbericht.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 05-09-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)