Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL) bestaat vijf jaar!

ALL

Het Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL) van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) viert dit najaar zijn vijfjarig jubileum. Vandaag vond de lancering plaats van een volledig geactualiseerde en aangevulde versie. Het vijfjarig bestaan was voor de redactie aanleiding om flink uit te pakken met verbeterde zoekmogelijkheden, downloadbare thematische deellexica en meer beeldmateriaal en links naar DBNL-teksten.

In het ALL vind je de betekenis en verklaring van ruim 4.500 literaire termen. De lemma’s zijn voorzien van voorbeeldfragmenten, verwijzingen naar secundaire literatuur, illustraties, klankfragmenten en links naar teksten elders op de DBNL. Het ALL is een volwaardig onderdeel van de DBNL en is samengesteld door een redactie van academische experts. Het is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die zich beroepsmatig of uit interesse bezighoudt met de Nederlandse taal en wordt jaarlijks ruim 200.000 keer geraadpleegd.

Nieuw is de mogelijkheid om een gedeelte van het lexicon (bijvoorbeeld over poëzie, literaire genres en handschriftenkunde, boekwetenschap en editietechniek) te downloaden als pdf. Dankzij de nieuwe, overkoepelende categorieën is het doorzoeken van het ALL bovendien eenvoudiger geworden. Daarnaast zijn er meer afbeeldingen toegevoegd en zijn er bijna 900 links aangebracht naar teksten elders op de DBNL. Gebruikers kunnen via het terminologisch meldpunt overigens ook zelf suggesties doen voor nieuwe termen, aanvullingen of correcties.

Over DBNL

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 06-10-2017
  • |
  • Charles Derre