KU Leuven en UCL digitaliseren oude academische collectie

Foto van de snede van een oud boek

De studentenprotesten van vijftig jaar geleden hebben ertoe geleid dat de oude bibliotheekcollectie van de Leuvense unversiteit in tweeën werd gesplitst. Nu is het mogelijk om die collectie virtueel te herenigen, vertelt vicerector Bart Raymaekers van de KU Leuven.

Op 12 december 2017 lanceerden de KU Leuven en de UCL daarom Lovaniensia. Dit platform zorgt voor de ontsluiting van de Collectio academica antiqua of de oude academische collectie. Deze collectie groepeert alle werken gepubliceerd door leden van de Oude Universiteit Leuven, vanaf haar oprichting in 1425 tot aan de sluiting door de Franse overheid in 1797. In deze periode functioneerde de Leuvense universiteit niet alleen als de "nationale" universiteit van de (Zuidelijke) Lage Landen, maar zij had ook een uitstekende reputatie bij studenten en professoren uit heel Europa.

De geschiedenis en het belang van de Collectio academica antiqua

De oude academische collectie is een unieke verzameling, het “geestelijke patrimonium van de universiteit” dat voortkomt uit de enige Belgische academische instelling onder het Ancien Régime. Deze collectie recontrueert niet alleen de boekproductie van de Oude Leuvense universiteit en de stad Leuven, maar dient ook als bron voor universiteitsgeschiedenis, onderwijspraktijk en wetenschapsgeschiedenis. Via aankopen, schenking en ruil wordt deze collectie nog steeds verrijkt. De Vlaamse Gemeenschap erkende een aantal van deze werken als topstuk omwille van hun uniciteit en hun grote belang voor Vlaanderen.

Bij de splitsing van de Leuvense universiteit in de jaren 1970 werd deze collectie verdeeld tussen beide instellingen. De hergroepering van deze werken op een gemeenschappelijk digitaal platform maakt deze collectie opnieuw als een geheel toegangankelijk voor onderzoekers en voor iedereen die geïnteresseerd is in de intellectuele geschiedenis van onze regio's.

Wat vind je op Lovaniensia?

Lovaniensia bevat momenteel de gedigitaliseerde werken van een twintigtal geselecteerde professoren, samen met een korte biografische schets van deze hoogleraren. Dit is slechts een eerste stap. Het uiteindelijke doel is de volledige digitalisering van de oude academische collectie, ook met het oog op de 600e verjaardag van de universiteit in 2025.

Wie heeft hieraan meegewerkt?

Lovaniensia is een samenwerking tussen de KU Leuven Bibliotheken en de Bibliothèques de l’Université catholique de Louvain. Binnen de KU Leuven Bibliotheken hebben verschillende diensten hieraan meegewerkt: Bijzondere Collecties, LIBIS, de Maurits Sabbebibliotheek en de Universiteitsbibliotheekdiensten. Na het Magister Dixit-platform voor publicatie van de collegedictaten is dit de tweede samenwerking met de UCL in het kader van een digitaliseringsproject.

Het bibliotheekpersoneel werd voor de concrete uitwerking bijgestaan door een wetenschappelijk comité samengesteld uit professoren van beide universiteiten en kon rekenen op financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap en de Communauté française de Belgique in het kader van het cultureel samenwerkingsakkoord Vlaamse gemeenschap en Franse gemeenschap.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 29-01-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)