PACKED maakt studie over het hergebruik van genetwerkte cultuurdata

PACKED maakt studie ove hergebruik innovatief cultuurdata

Het doel van de studie is om innovatieve use cases te identificeren, en zo een draagvlak te creëren voor het vrij beschikbaar stellen van cultuurdata in verschillende maatschappelijke domeinen

De cultureel-erfgoedsector mist nog steeds visie wat betreft het hergebruik van open cultuurdata, beelden en content. Daardoor kan ze zich moeilijk met volle overtuiging achter de opencultuurbeweging scharen. Hergebruikers vragen bovendien nog te weinig naar content van publieke instellingen die zich in het publieke domein bevindt. Ook bij PACKED vzw is er nog onvoldoende kijk op de hergebruikwaarde en mogelijkheden van open digitale collecties en de publieken die geïnteresseerd zijn in het hergebruik ervan.

De aanpak

Personen uit de creatieve industrieën, het onderwijs, de zorgsector, de digital humanities, het toerisme en natuurlijk de cultureel-erfgoedsector worden bevraagd  welke type cultuurdata hen interesseert, en hoe ze er idealiter toegang tot zouden moeten krijgen. Eerder dan een exhaustieve inventaris op te stellen, ligt de focus op het verzamelen van goede referentievoorbeelden per sector. Na het onderzoek wil PACKED vzw zich opstellen als matchmaker tussen collectiebeherende instellingen en hergebruikers (publiek en privaat). Op die manier hopen ze zowel de vraag naar als het aanbod van open cultuurdata op een zinvolle manier te vergroten.

Heb jij weet van interessante projecten of partnerschappen i.v.m. innovatief hergebruik van opencultuurdata? Aarzel dan niet om PACKED vzw daarvan op de hoogte te brengen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 23-05-2018
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)